Opleiding

De Federatie Medisch Specialisten zet zich in om de inhoud en structuur van de medisch specialistische vervolgopleiding en het aantal op te leiden specialisten optimaal af te stemmen op de zorgbehoefte. Alleen zo kan in de toekomst kwalitatief goede medisch specialistische zorg worden geboden. 

De Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten heeft voor 2015 de volgende speerpunten bepaald:

  • Opleider; inhoudelijke onderwerpen die alle opleiders bezig houden en die een specialisme-overstijgend platform verdienen, zoals de herziening van de opleidingsplannen. 
     
  • Actuele ontwikkelingen en toekomstvisie; diverse ontwikkelingen in de zorg, de politiek en de maatschappij met gevolgen voor de opleiding zoals o.a. regionalisering van de opleiding.
     
  • Financiering; de financiering van de opleiding is al jaren een hot item, ook in 2015 nemen de onderwerpen ‘verdeling van opleidingsplaatsen’ en ‘uitwerking van het Opleidingsakkoord’ een prominente plek in op de agenda van de Raad. 
     
  • Bij- en nascholing; in navolging van o.a. de life-long-learning-gedachte zal het onderwerp bij- en nascholing meer aandacht krijgen in de Raad. 

Lees meer over de opleiding