Ondersteuning bij de uitoefening van het vak

De Federatie Medisch Specialisten ondersteunt bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak. Dat gebeurt voor en door medisch specialisten. Zo proberen wij zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk en behoefte van de medisch specialist.

Praktische instrumenten

De werkgroepen en commissies van de vier raden zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling van handreikingen, leidraden, modellen en rapporten. Zij worden hierbij ondersteund door onze beleidsafdelingen. Ons Kennisinstituut adviseert en biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitaties, Iiteratuurreviews, het ontwikkelen van een samenhangend kwaliteitsbeleid, en trainingen of coaching op het gebied van ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten.

Voorbeelden

We werken nauw samen met andere partijen in de medisch specialistische zorg. Samen met Patiëntenfederatie Nederland voeren we bijvoorbeeld de campagne Samen Beslissen en ontwikkelen we consultkaarten. Samen met de LAD maken we ons hard voor goede arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten en bieden we ondersteuning bij het positioneren van medisch specialisten, bijvoorbeeld door het oprichten van een VMSD.  Met onder andere ZonMw werken we samen op het gebied van zorgevaluatie: klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg. En om instellingen te ondersteunen bij het samenstellen van een optimale formatie, waarbij ruimte blijft voor individueel opleiden op de werkvloer, heeft de Federatie het TOKIO Traject en Model ontwikkeld. Dit omvat een online rekenmodel dat vakgroepen helpt om keuzes te maken in het samenstellen van de formatie van een of meerdere afdelingen. ​