Met wie werken wij samen?

Book children menu goes here.

De Federatie en de LAD werken samen met een aantal andere organisaties om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Daarbij gaat het om de volgende organisaties en producten:

  • KNMG (Artseninfolijn, kosteloos Medisch Contact, kortingen op trainingen en cursussen). Het Kennis- en dienstverleningscentrum is het loket voor vragen over onder andere arbeidszaken, ondernemingsrechtzaken en gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Omdat u via de Federatie Medisch Specialisten ook aangesloten bent bij de KNMG, kunt u daarnaast terecht bij de KNMG Artseninfolijn. De Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische en medisch-ethische vragen, zoals beroepsgeheim, patiëntenrecht en euthanasie. Lees er meer over op de website van KNMG of neem contact op met de Artseninfolijn via 088 – 440 42 42 (bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur) of artseninfolijn@fed.knmg.nl.
  • Academie Medisch Specialisten (kortingen op trainingen en cursussen).
  • Aangeslotenen (die in dienstverband werkzaam zijn) van de Federatie en leden van de LAD zijn door hun lidmaatschap collectief verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid (als aanvulling op de werkgeversverzekering), particuliere aansprakelijkheid (nevenfunctie) en rechtsbijstand (kosten van strafrechtelijke, tuchtrechtelijke en arbeidsrechtelijke bijstand).
  • Kortingen op verzekeringen van VvAA. Voor medisch specialisten in dienstverband is er een specifiek aanbod, meer informatie staat op de website van de LAD.
  • Mediation kan in verschillende situaties worden ingezet. Bijvoorbeeld als uw re-integratie wordt bemoeilijkt door spanningen in het team, als u en uw leidinggevende het niet eens zijn over uw functioneren of bij onenigheid binnen uw MSB, bijvoorbeeld over taakverdeling of inzet.  

    Heeft u behoefte aan mediation? Ook dan kunt u ons terecht. Wij werken samen met Mediationformedics.nl: een landelijk netwerk met onafhankelijke en professionele mediators, die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg. Een mediationtraject start met individuele intakegesprekken met alle deelnemers van ca. 45 minuten per persoon. Na de intakefase starten gezamenlijke mediationsessies, die doorgaans 2 uur duren. Gemiddeld zijn voor een traject 2 tot 5 sessies nodig. Voor aangeslotenen van de Federatie Medisch Specialisten geldt een gereduceerd uurtarief van € 150 excl. btw (en reiskosten van € 75 per uur excl. btw).
    Werkt u op basis van een dienstverband? In de praktijk worden de kosten van mediation doorgaans door de werkgever vergoed, omdat deze in beginsel ook verplicht is om een gerezen geschil op te lossen. Lees er meer over op www.mediationformedics.nl.

  • Commerciële aanbieders (kortingen die verzekeraars aanbieden en andere voordelen, zoals van Volvo en Movir).