Medisch Contact en KNMG

U ontvangt wekelijks Medisch Contact omdat u via de Federatie gratis lid bent van de KNMG. Een deel van uw contributie dragen wij namelijk af aan de KNMG. De KNMG is de landelijke artsenfederatie die de belangen behartigt van meer dan 59.000 artsen en studenten geneeskunde, zoals huisartsen, bedrijfsartsen, en natuurlijk medisch specialisten. U kunt ook gebruik maken van de Artseninfolijn van de KNMG. 

De wetenschappelijke verenigingen van de klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisartsapothekers zijn niet verbonden aan de KNMG en daarom ontvangen hun leden geen Medisch Contact. De federatie bijdrage is voor hen, onder meer daardoor, lager dan voor de overige verenigingen.