Medisch Contact en KNMG

U ontvangt wekelijks Medisch Contact omdat u via de Federatie gratis lid bent van de KNMG. Een deel van uw contributie dragen wij namelijk af aan de KNMG. De KNMG is de landelijke artsenfederatie die de belangen behartigt van meer dan 59.000 artsen en studenten geneeskunde, zoals huisartsen, bedrijfsartsen, en natuurlijk medisch specialisten. U kunt ook gebruik maken van de Artseninfolijn van de KNMG.