Kennisinstituut

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten adviseert en ondersteunt bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Denk aan:

  • richtlijnen
  • indicatoren
  • kwaliteitsvisitatie
  • Iiteratuurreviews
  • het ontwikkelen van een samenhangend kwaliteitsbeleid,
  • trainingen of coaching op het gebied van ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten

Bekijk het overzicht met producten en diensten van het Kennisinstituut of ga voor meer informatie naar www.kennisinstituut.nl.