Jaarverslag

De Federatie Medisch Specialisten bouwt aan vooruitgang van de medisch-specialistische zorg en een krachtige positie van medisch specialisten. Dat kunnen we alleen in gezamenlijkheid bereiken. Door samen te werken maken we de zorg voor onze patiënten steeds beter. En door met één stem te spreken, hebben we een grotere impact op politieke besluitvorming en maatschappelijke discussies De Federatie creëert de randvoorwaarden waaronder medisch specialisten optimaal kunnen functioneren, en waarmee we ervoor kunnen zorgen dat onze specialistische zorg in de top blijft waar zij al jaren verkeert.

De Federatie verenigt alle 33 wetenschappelijke verenigingen en vertegenwoordigt daarmee ruim 23.000 medisch specialisten. Dat schept verplichtingen. Met ons jaarverslag laten we zien hoe we hieraan gewerkt hebben en welke successen we bereikt hebben voor onze achterban.