Contactpersoonschap ziekenhuizen

Elk ziekenhuis heeft een vast contactpersoon toegewezen vanuit de Federatie. Deze contactpersoon fungeert als vraagbaak en klankbord voor vragen vanuit het bestuur van zowel Vereniging Medische Staf, Medisch Specialistisch Bedrijf als Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband. Ook in de umc's hebben de Stafconventen en ASV's een contactpersoon bij de Federatie. Voor alle collectieve zaken op het gebied van beroepsbelangen, kwaliteit en opleiding kan men terecht bij de contactpersoon. Door inzicht in de lokale situatie kan de contactpersoon deze vragen plaatsen in de landelijke context. De Federatie kan de input vanuit de ziekenhuizen gebruiken om landelijk beleid te ontwikkelen. Meer weten over dit contactpersoonschap? Neem dan contact op met ons Kennis-en dienstverleningscentrum.