Beleid maken en verbinden

De Federatie Medisch Specialisten faciliteert en vertegenwoordigt medisch specialisten, ze verbindt en ontwikkelt.  

  • We hebben een gezamenlijke visie en maken beleid voor de continue vooruitgang van de medisch specialistische zorg.
  • We verbinden de verschillende specialismen en we zijn de verbinding met de partijen in het veld.
  • We bieden medisch specialisten praktische instrumenten die bijdragen aan kwaliteitsverbetering en werkplezier.

Bekijk de video de Federatie Medisch Specialisten in 1 minuut

De Federatie werkt met een aantal raden waar medisch specialisten zitting in hebben. Elke medisch specialist in een raad vertegenwoordigt een wetenschappelijke vereniging en dus specialisme. Via deze Raden maken de wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk beleid over de medisch specialistische zorg. Voor specifieke beleidsonderwerpen zijn diverse commissies en werkgroepen opgericht, die rapporteren aan de raad. Het Kennisinstituut van de Federatie helpt wetenschappelijke verenigingen om beleid te vertalen naar de praktijk door hen te adviseren en ondersteunen bij diverse kwaliteitsprojecten.

Lees meer over wat wij doen onder Producten en diensten.