Directeur NVALT

In het kader van de toenemende professionalisering is de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) op zoek naar een

Directeur

met een academisch denk- en werkniveau 
32 uur, uit te breiden tot 40 uur.

Naast het veelzijdige pakket en de dynamische omgeving bieden wij een marktconform salaris.

NVALT

De NVALT is een wetenschappelijke vereniging waarvan vrijwel alle longartsen en tuberculoseartsen in Nederland lid zijn. De NVALT is onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten, veel activiteiten vinden binnen de Federatie Medisch Specialisten plaats. De NVALT vertegenwoordigt de belangen van de aangesloten longartsen, treedt in contact met andere partijen in de longgeneeskundige zorg (van het Zorginstituut tot aan het Longfonds), stimuleert uitwisseling van kennis en kunde tussen longartsen (in opleiding), bewaakt de kwaliteit van zorg op het gebied van longgeneeskunde en is betrokken bij de coördinatie van onderzoek. Deze activiteiten worden uitgezet door het Bestuur van de vereniging, bestaande uit actief werkzame longartsen met ieder een duidelijke portefeuille: kwaliteit, beroepsbelangen, opleiding en wetenschap&innovatie. Ter ondersteuning van deze activiteiten heeft de NVALT een kantoor met vier personeelsleden, gevestigd in ’s-Hertogenbosch.

De NVALT heeft de intentie dat het NVALT-bureau binnen afzienbare tijd naar Utrecht (Domus Medica) verhuist.

Kerntaken directeur:

 • Ondersteuning van het Bestuur van de NVALT
 • Beheer van financiën, begroting, jaarrekening, eigen vermogen
 •  Aansturen bureau NVALT
 • Positionering longartsen bij de verschillende stakeholders

Profielschets directeur NVALT

De volgende kwaliteiten strekken tot aanbeveling:

 • academisch werk- en denkniveau
 • financieel inzicht
 • ervaring met leidinggeven aan professionals
 • een proactieve werkhouding
 • ervaring met projectmatig werken
 • ervaring met verander- en verbeterprocessen
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en affiniteit met het werken in een vereniging
 • affiniteit met medisch specialistische zorg
 • kennis van en/of ervaring met de organisatie van de gezondheidszorg. 

Van de directeur NVALT wordt het volgende verwacht. Hij/zij:

 • ondersteunt het Bestuur/portefeuillehouders en bereidt beleidsstandpunten voor
 • draagt zorg voor de organisatie en coördinatie van een efficiënt bureau, bewaakt het takenpakket en stuurt de medewerkers aan
 • overziet de verschillende terreinen binnen de NVALT
 • verzorgt de communicatie, samenwerking en acties, en onderhoudt externe contacten
 • schrijft beleidsstukken
 • ondersteunt portefeuillehouders, commissies, werkgroepen en secties bij het formuleren van beleidsstandpunten en bewaakt de voortgang van het beleid hierin
 • zorgt voor beheer van en toezicht op de financiën
 • onderhoudt contacten met andere wetenschappelijke verenigingen
 • neemt deel aan het directeurenoverleg van de Federatie
 • onderhoudt contacten met accountant, notaris, juristen
 • ondersteunt het Bestuur bij de vertegenwoordiging van de NVALT naar externe partijen (Federatie, wetenschappelijke verenigingen, Long Alliantie Nederland, Longfonds, Netherlands Respiratory Society).

Sollicitatie procedure

We verwachten je reactie uiterlijk 28 maart. Je kunt je motivatiebrief en curriculum vitae mailen naar trudy@nvalt.nl.

Informatie en contact

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de voorzitter: dr. L. van den Toorn, l.vandentoorn@erasmusmc.nl.

Van bemiddeling en acquisitie door derden of ZZP-ers wordt geen gebruik gemaakt en hier wordt niet op gereageerd.