Diensten & advies

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is hét loket voor vragen en advies op het gebied van:

  • Arbeidszaken bijvoorbeeld bij advies over of bijstand bij arbeidsconflicten en –overeenkomsten, pensioen, salaris en vergoeding, werkrooster en werkdruk, ziekte en arbeidsongeschiktheid, fusies en reorganisaties, herregistratieproblematiek en opleidingsgeschillen;
  • Ondernemerszaken bijvoorbeeld bij advies met betrekking tot het Medisch Specialistisch Bedrijf of coöperatie, verdeelafspraken, participatie ziekenhuis of bij goodwill;
  • Gezondheidsrecht bijvoorbeeld bij advies over functioneren, klachtenregelingen, visitaties, gedragscodes, en wetgeving;
  • Groepen medisch specialisten en andere artsen voor collectieve vraagstukken zoals over het opzetten van een medische staf in een ggz-instelling, het organiseren van een vereniging medisch specialisten in dienstverband (VMSD), of het inrichten van een Medisch Specialistisch Bedrijf.

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Het doel van de Federatie en de LAD is het versterken van de positie van hun leden, zowel collectief als individueel. De Federatie vertegenwoordigt alle medisch specialisten in Nederland en is een samenwerking van 32 wetenschappelijke verenigingen. Via de wetenschappelijke verenigingen zijn alle medisch specialisten aangesloten bij de Federatie. Medisch specialisten in dienstverband zijn automatisch lid van de LAD, de partij op het gebied van cao-onderhandelingen in de gezondheidzorg. In het Kennis- en dienstverleningscentrum zijn het Team Individuele Rechtshulp van de LAD en de afdeling Juridische en Verenigingszaken van de Federatie samengebracht onder één dak.

Contact

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur via 088-1344112. U kunt ook een e-mail sturen naar info@demedischspecialist.nl.

Bent u geen medisch specialist? Ga dan naar www.lad.nl

Kennis & dienstenverleningscentrum