De Gouden Regel van Mariëlle Bartholomeus, medisch directeur vakgroepen

Sterker met elkaar

Die zondagmiddag in maart staat het kippenvel op heel veel armen. Wat gebeurt hier nou? Het team schudt het hele Bernhoven ziekenhuis door elkaar en zet een organisatie neer die binnen een week alleen nog maar corona-patiënten opvangt. Medewerkers werken niet langer functiegericht maar taakgericht. Wat moet er morgen gebeuren, waar zijn de handen nodig? ‘Dan gaan we het zo doen.’ Iedereen volgt de Italiaanse curves op de voet, en ziet in Brabant de aantallen corona-patiënten ook exponentieel toenemen. De specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers weten maar al te goed: ‘Dit gaan wij als Bernhoven niet redden.’ Ze schalen op in de crisisorganisatie en gaan aan de slag. Al het personeel en middelen worden in gezet om de vloedgolf aan patiënten op te vangen. Een ongekend saamhorigheidsgevoel komt naar voren met maar één doel: samen de allerbeste zorg leveren aan onze coronapatiënten. Het blijkt een geweldige teambuilding. De crisis heeft Bernhoven blijvend veranderd en corona is onderdeel van het zorgpakket. Als het erop aankomt helpt iedereen elkaar, en zijn mensen bereid risico’s te lopen en offers te brengen. Ze weten nu hoe dat moet.

Met dank aan Mariëlle Bartholomeus, medisch directeur vakgroepen.

Download het artikel als pdf 
Lees meer artikelen uit het magazine