Blogs overzicht

Kansen voor de acute zorg

1 oktober 2019

In aanloop naar de Miljoenennota konden we dit jaar lezen dat het kabinet nog voor de zomer van 2020 een contourennota maakt van het toekomstige zorglandschap in Nederland. Ik ben natuurlijk reuze benieuwd naar deze vergezichten.

De patiënt had kunnen overlijden

9 september 2019

De hele dag door delen we informatie met elkaar, geven we elkaar toegang tot vertrouwelijke informatie waar ook ter wereld en wanneer we maar willen.

Maatwerk

18 juli 2019

Onlangs nam ik na 6 jaar afscheid als bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten en als portefeuillehouder opleiding ook als voorzitter van de Raad Opleiding.

Grotere inzet op kwaliteitsregistraties

8 mei 2019

In vele bestuurskamers en aan nog meer overlegtafels wordt gesproken over hoe we ook in de toekomst de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg kunnen garanderen. In de ene kamer gaat het over de juiste zorg op de juiste plek. In de andere over uitkomstgerichte zorg.

Geen onzin over zorg!

19 april 2019

De theorie is ”supermakkelijk”, zegt Sjoerd Repping in de Volkskrant. “Ga door met bewezen zorg, stop met onzinzorg en onderzoek de rest.” Daar kan natuurlijk niemand tegen zijn. Toch kan het artikel aanleiding geven tot verwarring.

Ruim baan voor netwerkgeneeskunde

19 maart 2019

We moeten af van de vaak gehoorde suggestie dat ‘de juiste zorg op de juiste plek’ het verplaatsen van zorg - en dus de patiënt – van tweede naar eerste lijn behelst.

Onzinnige zorg?

1 maart 2019

In toenemende mate erger ik mij aan uitspraken van beleidsmakers en andere niet-medici die suggereren dat zorg die niet ‘bewezen effectief’ is ‘onzinnig’ is. Zo zijn zorgverzekeraars en zelfs het Zorginstituut er als de kippen bij om dergelijke zorg ‘onnodig’ te noemen.

Implantaten en kwaliteitsregistraties: een onmisbare koppeling!

27 februari 2019

Recent is er opnieuw en terecht veel aandacht ontstaan voor de kortere en langere termijn consequenties van in het lichaam geïmplanteerde materialen. Heupen, borstprothesen, elektronische hulpmiddelen als pacemakers en zenuwstimulatoren, en nog veel meer: we maken er elke dag gebruik van.

Overdracht?

15 november 2018

“Je bent ontslagen”. Daar sta je dan in je witte doktersjas of groene operatiekleding. In andere sectoren ga je misschien direct naar huis.

De dokter goochelt met zijn tijd

5 oktober 2018

Ook in het ziekenhuis is de zomer voorbij. Managementlagen draaien weer op volle toeren, mede gevoed door de dadendrang van allerlei instituties. Hoofdlijnenakkoorden zijn net gesloten, en nu al dreigt alles wat daarin is afgesproken tegelijk en op grootse wijze vorm te moeten krijgen.

Pagina's