Blogs overzicht

Na 20 jaar weet ik nog steeds zijn naam

4 maart 2020

Voor alle dokters is het cruciaal om de ruimte te hebben om de beste zorg te kunnen geven aan hun patiënten en hun vak verder te kunnen ontwikkelen.

Een heerlijk vak

11 december 2019

'Wat een prachtig vak hebben wij als medisch specialisten toch. Kijk eens naar alle medisch-inhoudelijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan, de mogelijkheden die we heden ten dage hebben in diagnostisch en therapeutisch opzicht.'

Het verhaal van Ingrid

10 oktober 2019

‘Vanavond las ik een artikel in de krant, wat mij enorm raakte. In december 2017 is mijn man overleden. Meerdere malen hebben we ons verbaasd over de informatie-uitwisseling tijdens zijn ziekteproces en helemaal op de avond van zijn overlijden.'

Kansen voor de acute zorg

1 oktober 2019

In aanloop naar de Miljoenennota konden we dit jaar lezen dat het kabinet nog voor de zomer van 2020 een contourennota maakt van het toekomstige zorglandschap in Nederland. Ik ben natuurlijk reuze benieuwd naar deze vergezichten.

De patiënt had kunnen overlijden

9 september 2019

De hele dag door delen we informatie met elkaar, geven we elkaar toegang tot vertrouwelijke informatie waar ook ter wereld en wanneer we maar willen.

Maatwerk

18 juli 2019

Onlangs nam ik na 6 jaar afscheid als bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten en als portefeuillehouder opleiding ook als voorzitter van de Raad Opleiding.

Grotere inzet op kwaliteitsregistraties

8 mei 2019

In vele bestuurskamers en aan nog meer overlegtafels wordt gesproken over hoe we ook in de toekomst de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg kunnen garanderen. In de ene kamer gaat het over de juiste zorg op de juiste plek. In de andere over uitkomstgerichte zorg.

Geen onzin over zorg!

19 april 2019

De theorie is ”supermakkelijk”, zegt Sjoerd Repping in de Volkskrant. “Ga door met bewezen zorg, stop met onzinzorg en onderzoek de rest.” Daar kan natuurlijk niemand tegen zijn. Toch kan het artikel aanleiding geven tot verwarring.

Ruim baan voor netwerkgeneeskunde

19 maart 2019

We moeten af van de vaak gehoorde suggestie dat ‘de juiste zorg op de juiste plek’ het verplaatsen van zorg - en dus de patiënt – van tweede naar eerste lijn behelst.

Onzinnige zorg?

1 maart 2019

In toenemende mate erger ik mij aan uitspraken van beleidsmakers en andere niet-medici die suggereren dat zorg die niet ‘bewezen effectief’ is ‘onzinnig’ is. Zo zijn zorgverzekeraars en zelfs het Zorginstituut er als de kippen bij om dergelijke zorg ‘onnodig’ te noemen.

Pagina's