Blogs overzicht

Op adem komen

27 mei 2021

Het vaccinatietempo gaat omhoog en de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames laten een dalende trend zien. Nog niet zo lang geleden was het heel spannend.

'Een crisis vaccinatiestrategie voor de hele zorg graag'

9 april 2021

'Stel de AstraZeneca vaccins die op de plank liggen ter beschikking aan de ziekenhuizen. Iedereen kan dan zelf kiezen of ze wel of geen vaccin willen. Ik weet zeker dat daar animo voor is.'

Alle handen aan het bed gevaccineerd

24 maart 2021

‘Natuurlijk begrijpen wij als geen ander dat de mensen die het grootste risico op complicaties lopen, als eerste gevaccineerd moeten worden.

De stem van de dokter

17 maart 2021

'Ik kijk met gepaste trots terug op de rol van medisch specialisten in deze crisis.

Never change a winning team

24 februari 2021

Je moet zorgprofessionals vooral vertrouwen en ruimte geven. In de crisis hebben ze laten zien dat ze dat waard zijn. De oplossing ligt voor het grijpen. Want de oplossing zit in al die betrokken en bevlogen vakmensen in de zorg.

Gemotiveerde zorgverleners gaan voorop in vernieuwing

20 januari 2021

Ons zorgstelsel kampt met grote uitdagingen. Hoe houden we de zorg toegankelijk, innovatief en betaalbaar? Hoe houden we de zorgprofessionals gezond en voorkomen we uitval door werkdruk?

Het gaat niet goed

31 december 2020

Het gaat niet goed. Het aantal patiënten met COVID-19 loopt op in de ziekenhuizen en tot overmaat van ramp valt tegelijkertijd te veel personeel uit. In de regio’s waar veel besmettingen zijn, wordt natuurlijk ook veel personeel besmet en vervolgens ziek.

Vernieuwing komt van de werkvloer, niet van instituten

22 december 2020

‘Het jaar van de COVID-19 pandemie’, zo zal 2020 de geschiedenisboeken ingaan. Voor mij startte dit jaar met mijn benoeming tot voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten met nieuwe plannen en dromen.

Bevlogen tegen de klippen op

14 december 2020

Bevlogen tegen de klippen op. Dat is wat Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem vrijdag zag bij zorgpersoneel tijdens zijn bezoek aan het Zuyderland Medisch Centrum.

De toekomst van de medisch-specialistische zorg is in goede handen

3 december 2020

In aanloop naar het jaarlijkse MMV-congres op 9 december schrijft Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem in zijn blog over de energie, inspiratie en vernieuwing die jonge dokters met zich meebrengen. ‘Aios zijn onmisbaar geweest bij de bestrijding van de COVID-crisis.’

Pagina's