Blogs overzicht

Faciliteer de zorgprofessionals in hun regierol

7 oktober 2021

Op woensdag 6 oktober 2021 sprak Peter Paul van Benthem, kno-arts en voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, op het Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden' over de vraag wie de regie moet hebben bij de herinrichting van de zorg.

Ga nu niet terug naar controledrang van voor de coronacrisis

17 september 2021

In de coronacrisis lag alle druk bij de zorgprofessionals om deze pandemie het hoofd te bieden. De artsen en verpleegkundigen en alle andere zorgprofessionals kregen de vrijheid en de ruimte om te doen wat nodig was. Dat resulteerde in efficiëntie, creativiteit en vernieuwingen.

Baan gezocht

12 augustus 2021

Terwijl we in de ziekenhuizen met een enorme inhaalslag bezig zijn om alle uitgestelde zorg in te halen, komt een deel van de startende medisch specialisten maar moeilijk aan het werk. Zoals chirurg Jeroen, met ruim veertien jaar opleiding en een specialisme in de maag- en slokdarmchirurgie.

Op adem komen

27 mei 2021

Het vaccinatietempo gaat omhoog en de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames laten een dalende trend zien. Nog niet zo lang geleden was het heel spannend.

'Een crisis vaccinatiestrategie voor de hele zorg graag'

9 april 2021

'Stel de AstraZeneca vaccins die op de plank liggen ter beschikking aan de ziekenhuizen. Iedereen kan dan zelf kiezen of ze wel of geen vaccin willen. Ik weet zeker dat daar animo voor is.'

Alle handen aan het bed gevaccineerd

24 maart 2021

‘Natuurlijk begrijpen wij als geen ander dat de mensen die het grootste risico op complicaties lopen, als eerste gevaccineerd moeten worden.

De stem van de dokter

17 maart 2021

'Ik kijk met gepaste trots terug op de rol van medisch specialisten in deze crisis.

Never change a winning team

24 februari 2021

Je moet zorgprofessionals vooral vertrouwen en ruimte geven. In de crisis hebben ze laten zien dat ze dat waard zijn. De oplossing ligt voor het grijpen. Want de oplossing zit in al die betrokken en bevlogen vakmensen in de zorg.

Gemotiveerde zorgverleners gaan voorop in vernieuwing

20 januari 2021

Ons zorgstelsel kampt met grote uitdagingen. Hoe houden we de zorg toegankelijk, innovatief en betaalbaar? Hoe houden we de zorgprofessionals gezond en voorkomen we uitval door werkdruk?

Het gaat niet goed

31 december 2020

Het gaat niet goed. Het aantal patiënten met COVID-19 loopt op in de ziekenhuizen en tot overmaat van ramp valt tegelijkertijd te veel personeel uit. In de regio’s waar veel besmettingen zijn, wordt natuurlijk ook veel personeel besmet en vervolgens ziek.

Pagina's