Blog Marcel Daniëls

'Nú doorpakken en vooral volhouden!'

28 februari 2018

Hoe frustrerend de dagelijks terugkerende en als niet zinvol ervaren administratietaken zijn voor medisch specialisten, hoef ik niet nader uit te leggen. Niet alleen ik voel dat als cardioloog, drieduizend aios en medisch specialisten maakten dat glashelder in de enquête van de Federatie. “Wij zijn opgeleid als medisch specialist en niet als administratie-specialist”, zei een van de ondervraagden. “Al die administratie knabbelt steeds meer van onze dokterstijd af.”

Regeldruk en administratielast is een grote bron van ergernis, zoveel is duidelijk. Medisch specialisten zijn gemiddeld twee dagen per week kwijt aan administratieve activiteiten. En meer dan helft van die handelingen ervaren zij als onzinnig. Uit de enquête bleek dat er veel ergernis is over het doen van dubbel werk, EPD’s die onvoldoende ondersteunen (er zijn inmiddels talloze lachwekkende - en daarmee gelijktijdig trieste - voorbeelden van hoe het EPD om onzinnig werk aan het toetsenbord vraagt), doorgeschoten ordermanagement, en administratieve verplichtingen voor bijvoorbeeld kwaliteitskeurmerken.

Het probleem vaststellen was maar één deel van de enquête. Behalve de ergernissen, zijn ook maar liefst 5000 suggesties voor verbetering aangedragen. Een fantastische oogst in zo’n korte tijd. En het geeft aan waar dokters goed in zijn: een probleem herkennen, en vervolgens ook (mee)denken in oplossingen. De afgelopen maanden zijn alle voorstellen in beeld gebracht en zij bleken te rubriceren in drie richtingen: betere ondersteuning vanuit ICT/EPD-systemen, meer personele ondersteuning, en het schrappen, verminderen of verbeteren van specifiek benoemde administratieve activiteiten.

Met die suggesties zijn we meteen aan de slag gegaan. Om een vliegende start te maken organiseren we samen met de VvAA binnen het initiatief ‘(Ont)Regel de Zorg’ diverse zogeheten schrap- en verbetersessies. Maar daarmee zijn we er niet: de geconstateerde problemen vragen om een uitgebreidere verbeteragenda én voortdurende aandacht voor de consequenties van nieuwe initiatieven, van wie die ook komen. Als we allen gaan voor kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, efficiënte inzet van en werkplezier voor artsen moet er veel mogelijk zijn. Gelukkig toont het ministerie zich betrokken bij de sessies, maar ik verwacht ook een commitment bij trajecten die een langere adem vergen, bijvoorbeeld op het gebied van EPD’s. Ondersteunend in plaats van dicterend; communicerend met die in andere instellingen. Dit is het moment van aanpakken én doorpakken. Een actie-agenda die op korte termijn enige pijn verlicht en vooral ook op de langere termijn kansrijke oplossingen biedt om de administratielast te verminderen. Zodat we na de sessies samen met Bruno Bruins, de minister voor Medische Zorg, om de tafel kunnen om de volgende stap te zetten: oplossingen omzetten in dagelijkse praktijk. Daarbij zullen we het nodige vragen (en verwachten) van andere partijen, maar kijken natuurlijk ook naar wat we zélf kunnen doen. Voor beiden zet ik mij met de wetenschappelijke verenigingen binnen de Federatie en de specialisten-in-opleiding verenigd in de Jonge Specialist in de volle breedte in, vanuit de gedachte dat meer tijd voor directe patiëntenzorg, en meer werkplezier onder artsen, de kwaliteit van de medische specialistische zorg ten goede komt.

Marcel Daniëls, cardioloog en algemeen voorzitter Federatie van Medisch Specialisten

 

Marcel Daniëls
Marcel Daniëls
Cardioloog en algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten