Bestuurslid Federatie Medisch Specialisten, tevens fungerend als Voorzitter Raad Opleiding

 

De Federatie Medisch Specialisten is de beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 22.000 medisch specialisten. De Federatie streeft naar hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en toegankelijke zorg. Door samenwerken staat de Federatie voor continue verbetering van medisch specialistische zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Bestuur

Het bestuur van de Federatie bestaat uit zes bestuursleden, zijnde een algemeen voorzitter en vijf leden met ieder hun eigen aandachtsgebied. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van de Federatie waarin alle wetenschappelijke verenigingen zijn vertegenwoordigd. De zittingstermijn van mevrouw dr. M.J. ten Kate-Booij (gynaecologe in het Erasmus MC) als bestuurslid van de Federatie, tevens fungerend als voorzitter Raad Opleiding, verloopt 30 juni 2019. Dr. Ten Kate-Booij is niet meer herkiesbaar.

Profiel bestuurslid fungerend als voorzitter Raad Opleiding

Algemeen

 • Een bestuurslid is lid van een wetenschappelijke vereniging die aangesloten is bij de Federatie , is praktiserend medisch specialist en heeft affiniteit met en kennis van de onderwerpen die de Raad van zijn/haar aandachtsgebied aangaan.
 • Een bestuurslid dient een verbinder te zijn, zowel binnen de Raad van zijn/haar aandachtsgebied als naar buiten toe.
 • Een bestuurslid dient:
  • op landelijk bestuurlijk niveau te kunnen acteren en een open manier van samenwerken te hebben
  • over een goed adequaat netwerk te beschikken, dan wel in staat te worden geacht dit snel te kunnen ontwikkelen en te onderhouden
  • te beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, bijvoorbeeld door voorzitter en/of lid geweest te zijn van het bestuur van een wetenschappelijke vereniging
  • affiniteit met de doelstellingen van de Federatie te hebben
  • integer, verantwoordelijk en onafhankelijk te zijn (los van zijn/haar eigen belangen of die van zijn/haar specialisatie te kunnen handelen/denken c.q. als een onafhankelijk vertegenwoordiger namens alle medisch specialisten te kunnen optreden.)
  • een juist evenwicht te kunnen vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; inzicht te hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Federatie stellen;
  • voldoende beschikbaar te zijn.
 • Het is tevens van belang dat er een gebalanceerde samenstelling is binnen het bestuur van de Federatie. Er zal dus rekening gehouden worden met verschillende (soorten) ziekenhuizen, verschillende specialisaties. Gezien de huidige man/vrouw verdeling binnen het bestuur worden vrouwelijke kandidaten met nadruk gevraagd te reageren. Het is een taak van de benoemde algemeen voorzitter om voor de bestuurssamenstelling oog te hebben.

Specifiek ten aanzien van Raad Opleiding

Een medisch specialist,

 • Ervaring als opleider of plaatsvervangend opleider 
 • Affiniteit met opleiding in de breedste zin van het woord. 
 • Bij voorkeur voorzitter of lid (geweest) van concilium dan wel bestuurslid met portefeuille opleiding van een federatielid (geweest) 

Bezoldiging

De vacatiegeldregeling is passend bij de functie. De verwachte tijdbesteding is 2-3 dagdelen per week, deels flexibel in te vullen. De benoeming is voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van eenmalige (aansluitende) herbenoeming.

Procedure

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door via hun wetenschappelijke vereniging een curriculum vitae, motivatiebrief en opgave van nevenwerkzaamheden te sturen naar b.reedijk@demedischspecialist.nl t.a.v. voorzitter selectiecommissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen directeur dr. Bart J. Heesen, MBA via 06 20247601 of met de algemeen voorzitter dr. Marcel C.G. Daniëls via de algemeen directeur. Reageren kan uiterlijk tot en met 20 december 2018. De benoeming vindt plaats door de Algemene Vergadering in maart 2019 met ingangsdatum 1 juli 2019.