Bestuurslid Federatie Medisch Specialisten, tevens fungerend als Voorzitter Raad Kwaliteit

De Federatie Medisch Specialisten (Federatie) staat voor 22.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Dag in dag uit werken zij aan het leveren van de beste zorg voor de patiënt. Wij verenigen alle 33 wetenschappelijke verenigingen, ondersteunen bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreken met één krachtige stem in politiek en samenleving. Samen gaan we voorop in vernieuwing, zodat 17 miljoen Nederlanders kunnen rekenen op de beste zorg ter wereld.  

Bestuur

Het bestuur van de Federatie bestaat uit zes bestuursleden, zijnde een algemeen voorzitter en vijf leden met ieder hun eigen aandachtsgebied. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering, het hoogste orgaan van de Federatie waarin alle wetenschappelijke verenigingen zijn vertegenwoordigd. De zittingstermijn van de heer dr. Huib A. Cense, chirurg, als bestuurslid van de Federatie, tevens fungerend als voorzitter Raad Kwaliteit, verloopt 31 december 2019. Dr. Cense is niet meer herkiesbaar.

Profiel bestuurslid fungerend als voorzitter Raad Kwaliteit

Algemeen

 • Een bestuurslid is lid van een federatielid en praktiserend medisch specialist en heeft affiniteit met en kennis van de onderwerpen die de desbetreffende Raad aangaan.
 • Een bestuurslid dient een verbinder te zijn, zowel binnen de Raad als naar buiten toe.
 • Een bestuurslid dient:
  • op landelijk bestuurlijk niveau te kunnen acteren en een open manier van samenwerken te hebben
  • over een goed adequaat netwerk te beschikken, dan wel in staat te worden geacht dit snel te kunnen ontwikkelen en te onderhouden
  • te beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; bij voorkeur voorzitter en/of lid geweest te zijn van het bestuur van een wetenschappelijke vereniging
  • affiniteit met de doelstellingen van de Federatie te hebben
  • integer, verantwoordelijk en onafhankelijk te zijn (los van zijn/haar eigen belangen of die van zijn/haar specialisatie te kunnen handelen/denken c.q. als een onafhankelijk vertegenwoordiger namens alle aangeslotenen te kunnen optreden)
  • een juist evenwicht te kunnen vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; inzicht te hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Federatie stellen;
  • voldoende beschikbaar te zijn.
 •  Het is tevens van belang dat er een gebalanceerde samenstelling is binnen het bestuur van de Federatie met vertegenwoordiging vanuit verschillende (soorten) ziekenhuizen en verschillende specialisaties met een adequate gender-mix. Het is een taak van de benoemde algemeen voorzitter om hier oog voor te hebben.
 
Specifiek ten aanzien van Raad Kwaliteit
 • Affiniteit met kwaliteit in de breedste zin van het woord.
 • Bij voorkeur voorzitter of lid geweest van commissie kwaliteit dan wel bestuurslid met portefeuille kwaliteit van een federatielid geweest

Bezoldiging

De vacatiegeldregeling is passend bij de functie. De verwachte tijdbesteding is 2-3 dagdelen per week, deels flexibel in te vullen. De benoeming is voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van eenmalige (aansluitende) herbenoeming.

Procedure

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een curriculum vitae, motivatiebrief en opgave van nevenwerkzaamheden te sturen naar secretariaatfms@demedischspecialist.nl t.a.v. voorzitter selectiecommissie. Mede gezien de samenstelling van het bestuur, worden vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen voorzitter dr. Marcel Daniëls of de algemeen directeur Bart Heesen via 06 20247601. Reageren kan uiterlijk tot en met 30 augustus 2019. De benoeming vindt plaats door de Algemene Vergadering in december 2019 met ingangsdatum 1 januari 2020.