16 apr 2015

ZonMw Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen

Beurs van Berlage, Amsterdam

Op donderdag 16 april 2015 organiseert ZonMw het derde jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Dit jaar is het thema: Therapie op maat. De technologische ontwikkelingen op dat terrein gaan razendsnel en de voordelen voor de patiënt zijn duidelijk aantoonbaar. Maar hoe ver zijn we nu, wat is er al bereikt en wat is er nog nodig?

Met een gevarieerd programma praat het GGG-congres 2015 u bij over de nieuwste ontwikkelingen en over actuele thema’s uit de dagelijkse praktijk. Wat voor maatwerk is er mogelijk voor specifieke groepen als ouderen of zwangeren? Welke resultaten hebben projecten rond thema’s als antistolling, astmacontrole, antibiotica, biologicals en antidepressiva opgeleverd? En hoe zien de plannen eruit op het gebied van DNA-diagnostiek in de oncologie? Of voor goed gebruik van specialistische geneesmiddelen.

Ochtendspreker Michel Rudolphie, directeur KWF Kankerbestrijding, legt vanuit het thema Therapie op maat de link naar de ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek en wat dit voor de patiënt betekent. Middagspreker Han Brunner, hoogleraar klinische genetica, geeft zijn visie vanuit het congresthema op de toekomstige veranderingen in de geneeskunde. Inge Diepman is dagvoorzitter.

Alles weten over therapie op maat? Kom naar het GGG-congres 2015 en ontmoet collega’s die voorop lopen in personalised, stratified, precision medicine.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Ga dan snel naar www.zonmw.nl/geneesmiddelen of naar de nieuwsbrief Geneesmiddelen GGG-congres 2015. Hier kunt u zich ook opgeven voor de subsessies. Deelname aan het congres is kosteloos; bij niet tijdig afmelden kan € 50,- in rekening wordne gebracht.

Accreditatie is aangevraagd voor medisch specialisten, huisartsen, openbare apothekers en ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten.

Accreditatie is verleend voor 5 punten aan de hart- en vaatverpleegkundigen.