06 jul 2021

Webinar Overheveling van epoëtines en G-CSF middelen

ONLINE BIJEENKOMST

Wilt u meer weten over de gevolgen van komende overheveling van epoëtines en G-CSF middelen van het GVS naar de ziekenhuisbekostiging? Wilt u informatie hoe u deze overheveling het beste kunt voorbereiden? Meld u dan nu aan voor het Webinar Overheveling van epoëtines en G-CSF middelen van de Federatie, NVZ, NFU en NVZA.  

Inschrijven

De overheveling betekent dat de bekostiging en levering van deze geneesmiddelen en de bijbehorende farmaceutische zorg vanaf 2022 via het ziekenhuis verlopen. De verpleegkundige zorg bij de toediening van deze medicijnen in de thuissituatie wordt niet overgeheveld, maar moet wel goed zijn georganiseerd voor de patiënt. Tussen nu en 2022 moeten er veel zaken worden geregeld. 

Programma 

Tijdens het webinar geven wij informatie hoe u kunt omgaan met deze overheveling. VWS zal het doel ervan toelichten. Een algemeen ziekenhuis en een UMC vertellen hoe zij deze zorg gaan organiseren. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) en Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) vertellen wat voor patiënten bij deze overheveling van belang is. We lichten toe hoe de bekostiging in elkaar steekt en wat de gevolgen zijn voor de zorgcontractering. Twee zorgverzekeraars doen uit de doeken hoe zij met deze overheveling willen omgaan. 

De inloglink ontvangt u na aanmelding. Deelname is gratis. 

 
Dit webinar staat open voor iedereen die werkt als projectmanager ziekenhuis verplaatste zorg/ juiste zorg op de juiste plek, zorgverkoper, ziekenhuis- en poliklinische apotheker, transmurale teams in ziekenhuizen, managers finance & control, zorgverzekeraar.