13 sep 2017

Training Substitutie van zorg

HOTEL RESTAURANT OUD LONDON, ZEIST

Op 30 maart werd de ‘Handreiking Substitutie voor zorg’, opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, aangeboden op het ministerie van VWS. De handreiking ondersteunt huisartsen en medisch specialisten bij lokale samenwerking om zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te bieden.

De ervaring leert dat substitutie van zorg succesvol is als medisch specialisten en huisartsen elkaar versterken. Zorginhoudelijke afspraken liggen aan de basis. Substitutie komt niet tot stand zonder goede samenwerking, én de juiste financiële randvoorwaarden zijn nodig.

Om snel en goed voorbereid aan de slag te kunnen gaan met het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn kunt u nu ook de tweedaagse training Substitutie van zorg volgen. Aangeboden door de Academie voor Medisch Specialisten (met een breed netwerk onder de medisch specialisten) en het Jan van Es Instituut (met een breed netwerk onder de huisartsorganisaties).

Doelgroep:
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat we reeds tijdens de training de samenwerking tussen huisartsen en specialisten ondersteunen door de training aan te bieden aan beide groepen professionals. Het spreekt voor zich dat u nog meer rendement uit de training haalt als u zich inschrijft samen met een specialist of huisarts met wie u substitutie van zorg wilt realiseren. We streven naar een evenwichtige samenstelling van huisartsen en specialisten in de trainingsgroep.

Prijs:
Leden FMS én VvAA: € 1.290,-
Niet-leden: € 1.345,-

Voor huisartsen geldt de kortingsprijs voor medisch specialisten.

Duur:

  datum van tot
Trainingsdag 1 woensdag 13 september 2017 14:00 20:00
Trainingsdag 2 vrijdag 29 september 2017 09:00 16:00

Meer informatie vindt u op de website van de Academie Medisch Specialisten