Sprekers

Sjaak Wijma (Zorginstituut)
Henk Smid (ZonMw)
Arno Rutte (VVD)
Sjoerd Repping (AMC)
Heleen Post (Patiëntenfederatie)
Rob Nelissen (NOV / LUMC)
Anneke Kwee (UMCU / Adviescommissie Zorgevaluatie)
Ab Klink (VGZ)
Ernst Kuipers (NFU / Erasmus MC)    
Willem-Jan Bos (STZ / Antonius Ziekenhuis)
Peter Paul van Benthem (Federatie Medisch Specialisten / LUMC
Teus van Barneveld (Kennisinstituut van Medisch Specialisten

DAGVOORZITTTER: Hanna Willems, klinisch geriater en voorzitter adviescommissie Zorgevaluatie