03 nov 2017

Symposium zorgevaluatie 'Versterk je netwerk'

Buitenplaats Amerongen

Vorig jaar lanceerde de Federatie Medisch Specialisten tijdens een drukbezocht symposium het Adviesrapport Zorgevaluatie. Dit rapport bevat aanbevelingen om zorgevaluatie zo te organiseren dat het een structurele plek kan krijgen in het kwaliteitsbeleid in de zorg. Belangrijk, want met de onderzoeksresultaten kunnen we de besluitvorming in de spreekkamer steeds verder onderbouwen en professionaliseren. De afgelopen tijd nam de ontwikkeling van kennisagenda’s al een enorme vlucht. Op 3 november zetten we de volgende stap: netwerkvorming. Hoe kunnen partijen in het onderzoeksveld effectief samenwerken?

Wat staat er op het programma?
Inspirerende sprekers vanuit de zorg, patiëntenorganisaties en het onderzoeksveld geven hun visie op de vraag hoe samenwerkingsverbanden in onderzoek kunnen worden opgezet. Daarbij is er volop de gelegenheid om mee te denken en met elkaar in discussie te gaan tijdens workshops. Uw actieve inbreng is zeer welkom!

Presentaties

 • Waar staan we een jaar na publicatie van het Adviesrapport Zorgevaluatie?
 • Ervaringen vanuit de orthopedie met netwerkvorming bij onderzoek.
 • Drempels en succesfactoren bij de opzet van een onderzoeksnetwerk.
 • Presentatie nieuwe website Zorgevaluatie Nederland, Leading the change: implementatie in en met het netwerk.

Workshops

 1. Uitwerking en uitvoering van zorgevaluatiestudies
  Sprekers: Anneke Kwee, gynaecoloog, lid adviescommissie Zorgevaluatie en Maya Kruijt, coördinator trialbureau
 2. Indienen van onderzoeksvoorstellen: knelpunten, tips & tricks
  Spreker: binnenkort bekend
 3. Drempels en succesfactoren bij het opzetten van een onderzoeksnetwerk
  Sprekers: Paul Iske en Bas Ruyssenaars (Instituut voor Briljante Mislukkingen)
 4. Shared savings: hoe organiseren we dat?
  Spreker: Raphael Hemler, KNO -arts, lid adviescommissie Zorgevaluatie

Bekijk: het gehele programma van de dag

Voor wie?
Het symposium is interessant voor medisch specialisten, onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars, en andere partijen die betrokken zijn bij het onderwerp zorgevaluatie.

Wanneer en waar?
Vrijdag 3 november 2017 van 13.00 – 17.00 uur in Buitenplaats Amerongen, Drostestraat 20 in Amerongen.

Gratis toegang
Graag verwelkomen wij u op dit symposium! De toegang is gratis. Meld u aan via het inschrijfformulier en geef uw workshopkeuze aan.

Bekijk de uitnodiging