Programma

Het programma bestaat uit 2 blokken. U kunt zich aanmelden voor blok 1, voor blok 2 of voor het gehele programma.

BLOK 1 - Resultaten en implementatie

14.00 Welkom door Jelle Ruurda, dagvoorzitter, chirurg UMC Utrecht en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten
14.15 Implementatie van zorgevaluatie in de praktijk: drie inspirerende voorbeelden
Wat kunnen we leren van succesvol onderzoek dat zijn weg naar de praktijk heeft gevonden?
 • Operaties neus- en keelamandelen - Raphael Hemler, kno-arts Gelre ziekenhuizen
 • Effect van vochttoediening bij contrastmiddelenonderzoek – Estelle Nijssen, wetenschappelijk onderzoeker Beeldvorming en Laboratoria Maastricht UMC+
 • Betere diagnose van dreigende vroeggeboorte – Anneke Kwee, gynaecoloog UMC Utrecht
14.50 Pauze
15.00

Subsessies: implementatie van onderzoek vanuit drie perspectieven

A. Sneller van resultaat naar richtlijn

Het duurt vaak jaren voordat resultaten uit onderzoek opgenomen zijn in een richtlijn. Dat moet sneller kunnen. De koppeling van doelmatigheidsonderzoeken aan de Richtlijnendatabase en het modulaire richtlijnenonderhoud hebben hiervoor het pad geëffend. Kunnen we er een snelweg van maken? Heeft u ideeën, praat dan mee! Spreker: Gerjanne Vianen, implementatiespecialist ZonMw, in samenwerking met Dieuwke Leereveld, senior adviseur Kennisinstituut

B. Verder op weg naar structurele inbedding van zorgevaluatie en gepast gebruik

Sjoerd Repping neemt u mee in alle acties van de HLA-partijen verenigd binnen het programma Zorgevaluatie & Gepast gebruik (ZE&GG) om zorgevaluaties efficiënt te kunnen uitvoeren en gepast gebruik effectief te kunnen implementeren. Wat mag u van ZE&GG verwachten en wat kan het programma doen om u te helpen om zorgevaluatie en gepast gebruik onderdeel te maken van de reguliere zorgverlening? Spreker: Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige Zorg AmsterdamUMC en voorzitter ZE&GG

C. Spiegels op basis van declaratiedata: niet perfect maar wel degelijk bruikbaar

Met spiegelinformatie kunnen we de toepassing van onderzoek op de werkvloer monitoren. Spiegelinformatie op basis van declaratiedata vermindert administratieve lasten, maar deze data geven de klinische praktijk soms onvolledig weer. Door een goede samenwerking tussen medisch specialist en data-analist, is het desondanks mogelijk om te komen tot spiegels die relevant zijn voor de klinische praktijk. We presenteren een stappenplan voor het maken van spiegel op basis van de ervaringen met 6 lopende zorgevaluaties van Leading the Change.

Spreker: Eric van der Hijden, projectleider Talma Instituut Vrije Universiteit
 

15.20 Pauze

BLOK 2 - Multidisciplinaire samenwerking bij zorgevaluatie

15.30

Multidisciplinair agenderen van onderzoek: waarom en hoe?

 • Multidisciplinair samenwerken vanuit het perspectief van de patiënt
  Spreker: Meta van der Woude, anesthesioloog Zuyderland ziekenhuis en COVID-19 patiënt
 • COVID-19: de eerste multidisciplinaire kennisagenda
  Spreker: Majon Muller, internist en voorzitter multidisciplinaire wetenschapscommissie Federatie Medisch Specialisten
 • Multidisciplinair experiment in de traumatologie/radiologie
  Spreker: Rudolf Poolman, orthopeed en lid adviescommissie zorgevaluatie
16.00 Pauze
16.10

Interactieve sessie multidisciplinair samenwerken

Aan de hand van stellingen bespreken we uw meningen over o.a. nut en noodzaak van zorgevaluatie, resultaten, bottlenecks, samenwerking en de rol van de betrokken partijen.

Onder leiding van Esther Verstraete, neuroloog en lid adviescommissie Zorgevaluatie

16.30

Interview 'Vijf jaar zorgevaluatie'

Ben Willem Mol is de founding father van zorgevaluatie in Nederland. Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem gaat met hem in gesprek over de geboorte en toekomst van de zorgevaluatiebeweging in Nederland.

Ben Willem Mol is hoogleraar obstetrie en gynaecologie Monash University Monash Medical Centre in Australië

16.55 Videoboodschap namens de partners van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg
17.00 Wrap-up en afsluiting