Programma

Tijdens het symposium gaan we in gesprek over de relevante vragen rond zorgevaluatie. Moeten we alles wat al in het buitenland wordt onderzocht ook in Nederland onderzoeken? Hoe werken we internationaal samen en wie houdt in de gaten wat er in het buitenland gebeurt? Hoe geef je ruimte aan andere betrokken partijen, zoals patiëntenverenigingen? Daarnaast moeten de barrières waar onderzoekers tegenaan lopen, worden beslecht. Het kan toch niet zo zijn dat het meer dan een jaar duurt voordat een studie gaat lopen? Wat kunnen we gezamenlijk doen om dat probleem op te lossen? 

Aanmelden voor dit symposium is niet meer mogelijk. 

12.30 uur  Inloop met lunch

 
13.00 uur 
Zorgevaluatie: waar staan we nu?
Jelle Ruurda, gastro-intestinaal en oncologisch chirurg UMCU en voorzitter adviescommissie zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten
 
Hoe betrek je patiënten bij het prioriteren van onderzoeksvragen?
Jonathan Gower, adviseur van de James Lind Alliance, University of Southampton, Verenigd Koninkrijk
 
Netwerkvorming en de rol van de wetenschappelijke vereniging
Astrid Vollebregt, gynaecoloog Spaarne Gasthuis en vice-voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 
14.15 uur Pauze
 
14.30 uur  Workshops 
Vanuit verschillende perspectieven worden relevante vraagstukken rondom zorgevaluatie behandeld. De deelnemers krijgen volop de gelegenheid om mee te denken en met elkaar in discussie te gaan.  
 
 • Opzetten van een zorgevaluatiestudie - landelijk cohort darmkanker
  Workshopleider: Miriam Koopman, internist-oncoloog in het UMC Utrecht
 • Opzetten van een zorgevaluatiestudie: voorbeelden vanuit de KNO
  Workshopleider: Maroeska Rovers, hoogleraar Evidence Based Surgery, Radboud UMC
 • Rol van STZ-ziekenhuizen bij zorgevaluatie
  Workshopleiders: Dr. Koop Bosscha, GE-chirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en STZ-bestuurslid wetenschap en prof. Job van der Palen, wetenschapscoördinator bij Medisch Spectrum Twente (MST) en hoogleraar aan de Technische Universiteit Twente.
 • Het benutten van declaratiedata van zorgverzekeraars bij zorgevaluatie: perspectief van onderzoeker en zorgverzekeraar
  Workshopleiders: Rimke Geels, medisch adviseur zorginkoop, Zilveren Kruis en Eric van der Hijden, strategische beleidsadviseur Zilveren Kruis / projectleider gepaste zorg, Talma instituut, Vrije Universiteit
 
15.30 uur Pauze
 
15.45 uur  Internationale samenwerking bij zorgevaluatie
Spreker: Jaap Bonjer, chirurg Amsterdam UMC
 
16.15 uur  Zorgevaluatie: naar een brede beweging van alle partijen in de zorg 
Sprekers: Sjoerd Repping, Voorzitter Zorgevaluatie & Gepast Gebruik en hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC / Raphael Hemler, KNO-arts Gelre ziekenhuis Apeldoorn, bestuurslid NVKNO en lid adviescommissie zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten.
 
16.45 uur Afsluiting en borrel