16 mrt 2017

Symposium palliatieve zorg “In vertrouwde handen”

Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle

Tijdens dit symposium maken we zichtbaar hoe consortium Ligare werkt aan haar kerndoel: “De patiënt in de palliatieve fase is in staat om samen met zijn naasten persoonlijke keuzes te maken die bijdragen aan een zo positief mogelijk ervaren van de laatste levensfase en wordt indien gewenst ondersteund bij het maken en realiseren van deze keuzes”. Dit doen we door allerlei professionals uit onze regio een podium te geven zodat lokale best practises met elkaar gedeeld kunnen worden.

Bekijk voor meer informatie de uitnodiging