13 feb 2020

Symposium Modulair Onderhoud, de toekomst van richtlijnen

De afgelopen drie jaar is binnen het project Modulair Onderhoud gewerkt aan een nieuwe methode om het onderhoud van richtlijnen toekomstbestendig te maken. Hiermee kunnen modules van richtlijnen jaarlijks worden onderhouden. Richtlijnen worden daarmee beter en nieuwe wetenschappelijke kennis kan sneller in de praktijk worden toegepast. 

Er gaat dus veel veranderen, zowel voor richtlijnontwikkelaars als voor gebruikers van richtlijnen. Wat betekent dit voor u? Wat wordt de nieuwe werkwijze? Graag delen wij de resultaten van dit project met u, laten we de vernieuwde en verbeterde Richtlijnendatabase aan u zien, en gaan we met u in gesprek over optimale samenwerking bij richtlijnonderhoud.

Programma en sprekers

Tijdens het symposium komen de resultaten van het project Modulair Onderhoud aan bod, de nieuwe Richtlijnendatabase zal worden gepresenteerd, en er zullen presentaties gegeven worden over Modulair Onderhoud in een bredere context: de aansluiting met zorgevaluatie, met kwaliteitsregistraties, en de toekomst van kunstmatige intelligentie bij het onderhouden van richtlijnen. 

Wanneer 

Donderdag 13 februari, van 14.00 tot 20.00 uur, incl. diner

Voor wie?

Het programma is interessant voor medisch specialisten, medewerkers van wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers en andere partijen die bij het onderhouden van (medisch-specialistische) richtlijnen betrokken zijn. 

Waar

Centraal in het land (locatie volgt).

Aanmelden en kosten

U zicht zich via dit formulier aanmelden voor het symsposium. Het symposium is gratis toegankelijk.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd.