28 nov 2018

Start programma 'Medisch Leiderschap voor opleiders'

Austerlitz

Van de moderne medisch specialist wordt verwacht dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt op terreinen als samenwerking, innovatie, preventie en doelmatigheid. Hoe bereidt u als opleider aios hierop voor? Lukt het om het thema medisch leiderschap in te passen in de dagelijkse opleidingspraktijk? De Federatie Medisch Specialisten biedt al de helpende hand met het rapport ‘Medisch leiderschap in de medische vervolgopleiding’. Daarnaast hebben we, samen met de Academie voor Medisch Specialisten en BetterFuture, een speciale training ‘Medisch leiderschap voor opleiders’ ontwikkeld.

Tijdens het programma kijkt u als opleider op een unieke en actieve manier naar uw eigen leiderschapskwaliteiten en de wijze waarop u aios kan begeleiden op het vlak van medisch leiderschap. Geen traditionele colleges of PowerPoint-presentaties, maar ervaringsgericht leren aan de hand van originele en inspirerende werkvormen. Dit wordt ondersteund door een interactief, digitaal kennisplatform en tussentijdse praktijkopdrachten.

Duur:

drie modules verdeeld over tien dagdelen
en een startbijeenkomst

Kosten:

€ 4.250,- inclusief verblijfsarrangement
 

Aantal deelnemers:

maximaal zestien
 

Accreditatie:

in aanvraag (ABAN)
 

Meer informatie en inschrijven:

Meer informatie over dit programma vindt u op de website van de Academie voor Medisch Specialisten. Hier kunt u zich ook inschrijven voor het programma