07 feb 2019

SONCOS Congres Therapie op maat

Hotel Papendal Arnhem

Iedere twee jaar organiseert SONCOS het congres Therapie op maat. Tijdens dit congres worden ontwikkelingen in de oncologische zorg in Nederland besproken. De eerstvolgende versie zal plaatsvinden op (6) 7 en 8 februari 2019. Nieuw bij deze editie is dat er twee parallelsessie worden verzorgd vanuit de NVALT (longgeneeskunde) en NVU (urologie).

SONCOS is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking in de oncologische zorg tussen beroepsverenigingen en werkt in nauwe samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten.

Voor wie

Het congres Therapie op Maat is bedoeld voor oncologisch werkzame specialisten (in opleiding), in het bijzonder chirurg-oncologen, medisch oncologen en radiotherapeut-oncologen, longartsen en urologen.

Programma

 • Woensdagavond 6 februari is zoals ieder jaar speciaal voor de specialisten in opleiding, fellow’s, anios en researchers waarbij aan de hand van casus een aantal onderwerpen de revue zullen passeren. 
 • Het plenaire congres start op donderdag met een plenaire sessie over immunotherapie. Hoe kan dat ingezet worden, neo-adjuvant? Adjuvant? In combinatie? Wat brengt de nabije toekomst? 
 • Vervolgens de patiënt met hersenmetastasen. Wat te doen, wat zijn de opties, en wat moet de patiënt weten?
 • In de middag de NVALT sessie parallel aan de sessie over colorectaal carcinoom; cT1 carcinoom, en dan? En na voorbehandeling, wait and see? 
 • In de namiddag zal het bestuur van SONCOS een update geven van de huidige status van certificering, ontwikkelingen en nieuws van het front.
 • Vrijdag trapt de NVU af omtrent de immunotherapie bij blaas- en prostaatcarcinoom. Gevolgd door een parallelsessie rondom ontwikkelingen bij de behandeling van het prostaatcarcinoom, in het bijzonder shared decision making en parallel de ontwikkelingen met  betrekking tot het mammacarcinoom, letterlijk een behandeling op maat.
 • De afsluitende sessie betreft een discussie rond de toekomst van de oncologie: wat kan er, wat is te betalen, wie moet dat betalen, en wat heeft de patiënt er eigenlijk aan? 

Bekijk de flyer voor het volledige programma inclusief sprekers.

Kosten

Tot en met 16 december 2018 Vanaf 17 december 2018
Medisch specialist EUR 295 Medisch specialist EUR 375
Aios / Anios EUR 175 Aios / Anios EUR 250
1-dagregistratie: Medisch specialist / Aios / Anios EUR 195

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Aanmelden

Direct inschrijven

Meer weten

Bezoek de website van SONCOS of neem contact op met Congress Care:

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com