05 jun 2018

Slotcongres Project Individualisering Opleidingsduur. Tot hier en nu verder!

Inn Style, Maarssen

In 2014 is de Federatie Medisch Specialisten gestart met het project Individualisering Opleidingsduur (RIO). De afgelopen jaren is vanuit dit project, samen met vele opleiders, aios en andere betrokkenen hard gewerkt om de opleidingen tot medisch specialist optimaal af te stemmen op de competenties en het ontwikkeltempo van individuele aios. Nu de officiƫle projecttermijn in 2018 eindigt willen we graag samen met u vieren wat we bereikt hebben.

Daarom organiseren we op dinsdag 5 juni 2018 een feestelijk afsluitend congres, waarvoor we u van harte uitnodigen. Tijdens dit congres geven we een podium aan opleiders, aios en andere betrokkenen die actief aan de slag gegaan zijn met de individualisering in hun dagelijkse opleidingspraktijk. Zij laten zien wat ze gedaan hebben, waar ze tegenaan liepen en welke oplossingen zij gevonden hebben om de individualisering van de opleidingsduur optimaal in de praktijk te brengen. Dit doen zij zowel in korte pitches als in uitgebreidere werksessies.