22 mrt 2021

Samen beslissen met uitkomstinformatie

Online bijeenkomst

Op 22 maart 2021 organiseert het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg de online conferentie: Samen beslissen met uitkomstinformatie: een koel hoofd en een warm hart. In deze conferentie ligt de focus op de resultaten vanuit het implementatieprogramma Beslist samen! en het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. Kortom, samen beslissen voor gevorderden! Met inspiratiesessie en praktische workshops brengen we samen beslissen in deze conferentie naar the next level. Het online programma start om 16.30 uur en duurt tot 19.30 uur.

In het programma Beslist samen! voeren maar liefst 7 ziekenhuizen en 7 UMC’s samen beslissen versneld in bij 6 aandoeningen. De focus ligt op samen beslissen in de spreekkamer met gebruik van uitkomstinformatie. Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren maken de 7 Santeon ziekenhuizen uitkomstinformatie toegankelijk in de spreekkamer ten behoeve van samen beslissen. Bent u nieuwsgierig wat samen beslissen op basis van uitkomstinformatie behelst? Bent u op zoek naar concrete ervaringen, lessons learned, instrumenten en contactpersonen om samen beslissen in de eigen praktijk naar een hoger niveau te brengen?  

Deze online bijeenkomst is bedoeld voor zorgprofessionals, patiëntenorganisaties/-vertegenwoordigers en andere betrokkenen bij uitkomstgerichte zorg.

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden. Deelname is gratis.  

Meer informatie

Inhoudelijke vragen over deze conferentie kunt stellen aan Jan de Boer, coördinator veranderaanpak via e-mailadres: j.deboer@nvz-ziekenhuizen.nl 
Organisatorische vragen over deze conferentie kunt stellen aan Heleen Steenbeek, coördinator evenementen & trainingen via e-mailadres: bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl