03 okt 2018

Rode Hoed Symposium - De Medisch Specialist 'Netwerk in de zorg'

Rode Hoed, Amsterdam

In het nieuwe hoofdlijnenakkoord is afgesproken om de stijging van de beschikbare financiële ruimte voor de ziekenhuissector af te bouwen van 0,8 tot 0 procent in vier jaar. Tegelijkertijd voorspelt het Centraal Planbureau een toename van de zorgvraag van 3,2 procent.

Die stijgende zorgvraag en de hiermee samenhangende oplopende kosten, de logistieke problemen en de huidige personeelstekorten maken een andere organisatie van zorg noodzakelijk. Concentratie van zorg en verplaatsen van zorg naar de eerste lijn zijn onvermijdelijk. Voor substitutie is extra financiële ruimte voor de huisarts, maar tot op heden wordt hiervan nauwelijks gebruik gemaakt. Hoe ziet de toekomst eruit?

Tijdens het symposium geven sprekers vanuit verschillende gremia, zoals de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), NVZ, NFU en ZN en de Federatie hun visie op het thema en is er ruimte voor discussie. In de middag zijn er lezingen van de denker des vaderlands René ten Bos, Erik Jan Vlieger (auteur van Het nieuwe brein van de dokter), Frank de Grave en Anna van Poucke over wie het met wie doet in de zorg.

Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt € 895. Voor medisch specialisten geldt een gereduceerd tarief van € 695 bij registratie vóór 1 september en € 795 voor registratie vanaf 1 september.
Inschrijving start medio juni via www.mediforum.nl.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN.