04 okt 2017

Rode Hoed Symposium - De Medisch Specialist 2018

DE RODE HOED, AMSTERDAM

Het Rode Hoed symposium ’Medisch Specialistische Zorg’ vindt sinds 2000 jaarlijks plaats op de eerste woensdag van oktober. Tijdens dit jaarlijkse congres gaan beleidsbepalers met elkaar en met u het gesprek aan over actuele ontwikkelingen binnen de medisch specialistische zorg in Nederland.

Programma:

Het thema dit jaar is ‘Innovatie’. Wat is dat nu eigenlijk? Vanuit welk perspectief? Techniek, organisatie, value based healthcare, data analyses of vanuit de patiënt? De patiënt wil immers zo goed mogelijk worden geholpen. Het liefste thuis of dicht bij huis. Maar als de behandeling meer expertise en techniek vraagt, wil de patiënt er best voor reizen. Kunnen wij tegemoetkomen aan de wens van de patiënt in een door de overheid gereguleerd systeem waarin de regels de vooruitgang bepalen? Wat gebeurt er nu al? En wat staat ons te doen?
In de ochtend houden de beleidsbepalers vanuit hun perspectief korte pitches. Namens de Federatie zal algemeen voorzitter Marcel Daniëls pitchen. En in de middag delen voortrekkers op het gebied van innovatie hun ervaringen.

Doelgroep:

De bijeenkomst is met name bedoeld voor medisch specialisten,  directies en raden van bestuur van ziekenhuizen,  wetenschappelijke verenigingen en overige belangstellenden werkzaam in de ziekenhuissector.

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

Kosten:

Het inschrijfgeld bedraagt 895 euro. Voor medisch specialisten geldt een gereduceerd tarief van 795 euro.

Meer informatie en inschrijven:

Meer informatie en een inschrijfformulier vindt u op de website van Mediforum.