10 mei 2016

Regiobijeenkomsten Patiëntvriendelijke zondagsdienst 10, 11 en 12 mei

ASSEN, AMSTERDAM, EINDHOVEN

Komt u ook op 10, 11 of 12 mei naar een van onze regiobijeenkomsten over de landelijke zondagsdienst? Aanleiding is de uitkomst van onze ledenraadpleging: het merendeel is bereid tot het voeren van een landelijke ‘patiëntvriendelijke’ zondagsdienst op dinsdag 21 juni 2016 om een eind te maken aan de ‘pensioenpremieroof’. Op 10, 11 en 12 mei vertellen we u wat nodig is voor het organiseren van een succesvolle en ‘patiëntvriendelijke’ zondagdienst. De LAD en de Federatie Medisch Specialisten organiseren deze bijeenkomsten in Assen, Amsterdam en Eindhoven.

Meld u aan voor één van de regiobijeenkomsten.

De bijeenkomsten duren van 19.00-21.00 uur en vinden plaats op de volgende locaties:
10 mei: Hotel Van der Valk in Assen (Balkenweg 1, Assen)
11 mei: Park Plaza op Schiphol (Melbournestraat 1, Lijnden)
12 mei: Hotel van der Valk in Eindhoven (Aalsterweg 322, Eindhoven)

We rekenen op uw komst. Voor broodjes wordt gezorgd. Zet de zondagsdienst van dinsdag 21 juni 2016 ook alvast in uw agenda. Want: hoe meer medisch specialisten en andere zorgprofessionals meedoen op 21 juni, hoe groter de kans dat u uw pensioengeld terugkrijgt.

Meer weten?
Ga naar www.demedischspecialist.nl/pensioenaftopping of de pensioenpagina op de LAD-site.
Vragen? Neem dan contact op via info@demedischspecialist-lad.nl.