13 nov 2018

Platform Innovatie

NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Succesvolle innovaties maken het werk vaak makkelijker, leuker, beter en meestal ook goedkoper. Ze zorgen ervoor dat u meer tijd overhoudt voor dat waar u dokter voor bent geworden: de zorg voor uw patiënt. Hoe dan ook hebben innovaties grote impact op uw werk. Daarom organiseren we op 13 november 2018 opnieuw een Platform Innovatie. Kom luisteren, kennis uitwisselen, discussiëren, of…. pitch uw eigen innovatie! Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via raadw&i@demedischspecialist.nl.

Wanneer

Dinsdag 13 november 2018, 17.00 – 20.00 uur (incl. buffet), in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Pitch uw innovatie!

Wat kunnen we leren van de praktijk? Verschillende medisch specialisten krijgen de gelegenheid om een korte pitch te geven over een innovatie waar zij zelf bij betrokken zijn geweest. Hoe heeft deze innovatie ervoor gezorgd dat de zorg is verbeterd of het werk leuker is geworden? Wilt u uw eigen ervaringen delen of kent u iemand die interesse kan hebben om een initiatief te pitchen? Neemt u dan contact met ons op via raadw&i@demedischspecialist.nl.

Programma:

17.00 uur: Opening door Peter Paul van Benthem, voorzitter Raad Wetenschap & Innovatie

17.10 – 18.00 uur: Presentatie Go van Dam over innovatief samenwerken in teams

Go van Dam is hoogleraar oncologische chirurgie bij het UMCG. Hij heeft de ambitie om in de komende vijf jaar de toepassing van fluorescente tracers bij beeldgeleide chirurgie beschikbaar te maken in de patiëntenzorg.  Dat doet hij in een multidisciplinair, zelforganiserend team, dat volgens de principes van ‘Holocracy’ haar eigen innovatievermogen versterkt. In deze samenwerkingsvorm is er geen sprake van een top-down of bottom-up aanpak, maar van samenwerking in gelijkwaardige cirkels. Zo zijn er bijvoorbeeld geen teams met managers en hebben werknemers geen taken of functies, maar verschillende rollen. Deze manier van werken vergroot de zowel de transparantie als het  aanpassingsvermogen.  

18.00 – 18.30 uur: Buffet

18.30 – 19.30 uur: Pitches en discussie

 • Erik Jan van Lieshout (internist): wearable ‘de slimme pleister’.
  Ervaringen van het Amsterdam UMC met pleisters met sensoren die patiënten gemakkelijk en continu monitoren en de implementatie volgens de design thinking regels van de Health Innovation School.
   
 • Marijke van Dijk (patholoog): Van microscoop naar computer.
  Digitale microscopische analyse in de pathologie. Opkomst van nieuwe technieken in de pathologie en ervaringen van het UMCU.
   
 • Ward Cottaar (technisch natuurkundige): Hoe krijg ik het aan de praat, engineering in de zorg.
  Het implementeren van nieuwe medische technologie is altijd een uitdaging: hoe passen we het in in ons klinisch proces, hoe zorgen we dat er echt toegevoegde waarde uitkomt voor de patiënten, en voor de zorgprofessional? Aan de Technische Universiteit Eindhoven worden in post-master trajecten mensen met een technische vooropleiding opgeleid om samen met zorgprofessionals in een zorginstelling deze uitdaging aan te gaan.

19.30 uur: Afsluiting door Peter Paul van Benthem

Bent u erbij?

Bent u geïnteresseerd in of betrokken bij innovatie in de zorg? En wilt u ook graag kennis en ervaringen uitwisselen met vakgenoten? Dan mag u deze inspiratiesessie niet missen! De bijeenkomst is bedoeld voor medisch specialisten. Brengt u deze uitnodiging vooral ook onder de aandacht van collega’s collega-medisch specialisten die interesse zouden kunnen hebben in deze bijeenkomst, zij zijn van harte welkom. Aanmelden kan via raadw&i@demedischspecialist.nl.

Over het Platform Innovatie

Hoe onderscheiden we innovaties die werken van innovaties die niet werken? Hoe kunnen we innovaties die werken sneller opschalen zodat ze breder kunnen worden toegepast? Binnen het Platform Innovatie kunnen medisch specialisten kennis uitwisselen, elkaar inspireren en gezamenlijk initiatieven opstarten. Uiteindelijk wil de Federatie hiermee de innovatiecultuur versterken bij medisch specialisten en zorgen dat innovaties sneller en beter landen in de praktijk.