30 mrt 2021

Platform ggz

ONLINE BIJEENKOMST

De Federatie Medisch Specialisten en de LAD organiseren op 30 maart tussen 19.30 en 21.00 uur het Platform ggz.

Het platform is bedoeld voor medisch specialisten die bestuurder zijn van een medische staf in een ggz-instelling. Tijdens de bijeenkomsten van het platform worden ervaringen uitgewisseld en knelpunten besproken. Aanmelden kan via platformggz@demedischspecialist-lad.nl.

Meer informatie vindt u op onze themapagina GGZ.