19 apr 2021

Platform Europa

Online bijeenkomst

Om de samenwerking van medisch specialisten die actief zijn in Europa nog effectiever te maken, heeft de Federatie Medisch Specialisten het Platform Europa opgericht. Dit Platform heeft als doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen en discipline overstijgende kwesties te bespreken die in Europees verband actueel zijn.

 
De bijeenkomst wordt voorgezeten door chirurg en voormalige vicevoorzitter van de Federatie Huib Cense, die de Federatie vertegenwoordigt in de Council van de Union Européenne des Médicins Spécialistes (UEMS). De UEMS zet zich in voor het inhoud geven aan en harmoniseren van de opleidingen en medische beroepsuitoefening binnen de Europese Unie. Ook richten zij zich op het beschermen van de belangen van Europese medisch specialisten.
 
Vaste agendapunten voor het Platform zijn:
  • De bespreking van UEMS Council vergaderstukken.
  • Een update uit de Europese KNMG-gremia CPME en FEMS. 
  • Daarnaast worden UEMS-sectievertegenwoordigers uitgenodigd om actuele ontwikkelingen te presenteren.
 
Wilt u een agendapunt voor het Platform aandragen? Neem dan contact op via opleiding@demedischspecialist.nl

Waar en wanneer

 
Maandag 19 april
19.00 - 20.30 uur
Online bijeenkomst
 
Meer informatie over het programma en inschrijven volgt.