01 okt 2019

Platform Europa

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Werk je al samen op Europees niveau, is er een onderwerp wat op Europees niveau besproken moet worden of heb je een praktijkvoorbeeld te delen? Kom dan naar het Platform Europa op 1 oktober.

Platform Europa biedt de mogelijkheid informatie uit te wisselen, discipline overstijgende onderwerpen te bespreken en input aan te leveren voor UEMS-council meetings. Om zo ook op Europees niveau krachtiger invloed uit te oefenen op organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg.

Sprekers

  • Huib Cense, chirurg, vicevoorzitter Federatie Medisch Specialisten is deze avond uw gastheer en als hoofd van de Nederlandse delegatie binnen de UEMS Council neemt hij tijdens dit Platform de agenda van de volgende UEMS Council met u door.
  • prof. dr. Rijk Gans (internist/afdelingshoofd, UMCG) vertelt hoe hij als voorzitter van de sectie Interne Geneeskunde bijdraagt aan de doelstellingen van UEMS.
  • prof. dr. Paul Fockens (MDL arts, Amsterdam UMC) is voorzitter van United European Gastroenterology en spreekt over hoe de MDL specialisten hun krachten bundelen in Europa.
  • dr. Christiaan Keijzer (anesthesioloog), bestuurslid van Comité Permanent des Médecins Européns (CPME) en vicevoorzitter van Fédération Européenne des Médecins Salariés (FEMS), geeft u meer inzicht in de verschillende Europese geneeskundige gremia en de onderlinge samenhang daartussen. 

U kunt zich aanmelden via dit formulier
Heeft u een vraag of bijdrage voor de avond? Wij zijn te bereiken via europa@demedischspecialist.nl.