02 apr 2019

Platform Europa

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Daarom nemen vanuit de Federatie Medisch Specialisten en diverse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigers deel aan overleggen op Europees niveau. Om hen de mogelijkheid te bieden om informatie uit te wisselen, discipline overstijgende onderwerpen te bespreken en input aan te leveren voor UEMS-councilmeetings, organiseert de Federatie twee keer per jaar een platform Europa bijeenkomst. Zo kunnen we ook op Europees niveau krachtiger invloed uitoefenen op de organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg.

De eerstvolgende bijeenkomst van het Platform Europa vindt plaats op dinsdag 2 april, van 18.30 tot 20.30 uur in de Domus Medica te Utrecht. Voorzitter van de bijeenkomst is Huib Cense,  vicevoorzitter van de Federatie en de Nederlandse vertegenwoordiger in de Council van de UEMS (Europese Unie van Medisch Specialisten).

Programma

Voor deze bijeenkomst hebben we de volgende sprekers uitgenodigd om te vertellen over hun activiteiten op Europees niveau:

Rudi van Reenen (hoofd stafbureau Opleiding en Registratie bij de KNMG) vertelt over de gevolgen van de naderde (harde) Brexit voor diploma erkenning en het volgen van een deel van de medische vervolgopleiding in het Verenigd Koninkrijk.  Charlotte Boateng (aios psychiatrie LUMC en bestuurslid De Jonge Specialist) vertelt over de European Junior Doctors. Wat is haar rol hierbinnen, welke thema’s staan daar op de agenda en waarom is het zo belangrijk om hierin vertegenwoordigd te zijn? Prof. dr. Wout Feitz (uroloog Radboudumc) zal het met u hebben over European Reference Networks (ERN’s) en specifiek het ERN eUROGEN (Urogenital Diseases). Meer informatie en een animatie met uitleg hierover vindt u op www.eurogen-ern.eu 

Daarnaast bespreekt Huib Cense met u de highlights van de agenda van de aankomende UEMS Council in april. En er is ruimte voor discussie aan de hand van prikkelende stellingen. U kunt hiervoor voorafgaand aan de bijeenkomst onderwerpen aanleveren.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Wanneer u meer informatie wilt over het Platform Europa, kunt u contact opnemen met Maud Oomen, Coördinator Europa vanuit de Federatie, via europa@demedischspecialist.nl.