03 apr 2018

Platform Europa

Domus Medica, Utrecht

Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Daarom nemen vanuit de Federatie Medisch Specialisten en diverse wetenschappelijke verenigingen mensen deel aan overleggen op Europees niveau. Om deze vertegenwoordiging nog effectiever te maken, heeft de Federatie in 2016 het Platform Europa opgericht. Dit platform heeft tot doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen, discipline overstijgende kwesties te bespreken en biedt de mogelijkheid om te netwerken. 

De bijeenkomst van het Platform Europa vindt plaats op dinsdag 3 april 2018 van 18.30 tot 20.30 uur in de Domus Medica te Utrecht.

Programma

Op het programma staan onder andere twee interessante sprekers:

  • Rutger Jan van der Gaag (psychiater) zal het met u hebben over zijn rol en bijdrage van Europese Artsen aan Platforms van EU DG Santé (bv rondom Obesitas)
  • Bart Burger (orthopeed) zal spreken over zijn activiteiten binnen de Section of Orthopaedics and Traumatology.

Daarnaast zullen de highlights van de agenda van de UEMS Council in april voorbijkomen en worden prikkelende stellingen besproken.

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn op Europees gebied.

Meer weten?

Wanneer u meer informatie wilt over het Platform Europa, kunt u contact opnemen met Maud Oomen, via europa@demedischspecialist.nl.