15 feb 2017

Online cursus Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

REGIO UTRECHT

In deze online cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg.

Aan de hand van cases, animaties en artikelen kijken we naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid, de patiënt en de medisch specialist.

E-learning:
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken bieden we deze cursus online aan. Dat wil zeggen een beetje ‘blended’, want we starten en eindigen met een face-to-face-sessie. De cursus omvat een combinatie van verschillende vormen van kennisoverdracht, het uitvoeren van opdrachten en debat met docenten en tussen de cursisten onderling. In de digitale leeromgeving communiceren cursisten met elkaar en vragen zo nodig hulp aan begeleiders.

Prijs:
Aios € 400,-
Leden DJS € 300,-
Medisch specialisten: € 750,-.

Duur:
4 x 5 uur plus 2 x een bijeenkomst van 2 uur.

Meer informatie vindt u op de website van de Academie Medisch Specialisten