Individualiseringscarrousel voor aios

Een individueel opleidingsplan (IOP) maken en dat uitvoeren, verdiepen en/of profileren. Díe dingen doen waar u wat van leert. Individualisering van de opleiding tot specialist biedt veel mogelijkheden voor de aios die de regie durft te pakken. Project RIO heeft veel handvatten voor u om uw opleiding in eigen hand te nemen. En hulpmiddelen om de drempels onderweg te doorgronden en overwinnen.
In deze carrousel maakt u kennis met dit arsenaal om goed beslagen ten ijs te komen en uw eigen pad uit te stippelen. In de ochtend komen andere onderwerpen aan bod dan in de middag; u kunt ze beide volgen of één van de twee kiezen.
 


Onderwerpen ochtend:

  • Algemene informatie individualisering: waarom is het nodig, waar komt het vandaan en hoe staat het ervoor?
  • Het opleidingsgesprek: in de opleiding voert u vele gesprekken, bijvoorbeeld voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Een goede voorbereiding en uitvoering zijn essentieel. Hoe doet u dat?
     

Onderwerpen middag:

  • De aios in de regie: uw belangen kunnen nog weleens verschillen met die van de opleider of instelling. Durft u moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken? Hoe zorgt u ervoor er samen sterker uit te komen?
  • Aan de slag met EPA’s: Wat zijn EPA’s precies en waar zijn ze goed voor?  In deze carrousel gaat u aan de slag met uw rol in het opleiden en bekwaam verklaren met de ‘Entrustable professional activities’.

Relevant voor alle specialismen