10 nov 2015

Medische Staf en Ziekenhuismanagement (Training)

Oud London, Zeist

De rol van de medische staf in beleid en management van ziekenhuizen komt steeds centraler te staan, net als het functioneren van de medische staf zelf. Onder begeleiding van een ziekenhuisbestuurder met een achtergrond als arts en bedrijfskundige, passeren de belangrijkste aspecten van het management van ziekenhuizen in deze cursus de revue.

Er is veel ruimte voor discussie met de verschillende docenten. Hoogleraren, ziekenhuisbestuurders met een verleden als stafvoorzitter en medisch specialisten met een eigen onderneming delen hun inzichten over de ontwikkelingen in de zorg die van belang zijn voor de strategische keuzes; de organisatie van ziekenhuizen en van het toezicht op het bestuur; de verhouding tussen management en professionals; de rol, positie en organisatie van de medische staf; de sturing van het proces van strategieontwikkeling en de implementatie van beleid.

Duur: 2 dagen met overnachting

Prijs: Leden Federatie/LAD én VvAA: € 1.795,- Niet-leden: € 1.995,-

Meer informatie en aanmelden