16 sep 2015

Mediationvaardigheden voor conflicthantering in de gezondheidszorg (Training)

’t Hart (VvAA hoofdkantoor), Utrecht

Deze cursus is een basistraining conflictbemiddeling in de gezondheidszorg, en is bedoeld voor alle medisch specialisten, die wel eens gevraagd worden om te adviseren of te bemiddelen in conflicten binnen of tussen maatschappen c.q. vakgroepen.

De volgende onderwerpen komen in deze training aan de orde:

 • bewustwording van eigen kwaliteiten,
 • valkuilen, conflicthanteringsstijlen (waaronder een test om eigen voorkeursstijlen vast te kunnen stellen),
 • principieel onderhandelen (Harvard-methode: principes, fasering e.d.),
 • plaats van mediation in methodes van conflictbeslechting, belang van preventie en tijdige interventie bij conflicten in de gezondheidszorg,
 • escalatiemodell (Glasl ),
 • fasering mediationproces,
 • basishouding mediator,
 • omgaan met emoties en weerstanden,
 • werkdefinitie belangen,
 • vraagtechnieken om belangen te kunnen achterhalen,
 • systemische kijk op conflicten.

Duur: 2 dagen

Prijs: Leden Federatie/LAD en VvAA: € 1295. Niet leden: € 1395

Meer informatie en aanmelden