11 mrt 2021

Leiderschap in uitvoer zorgevaluatie

ONLINE BIJEENKOMST

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) organiseert op 11 maart een online bijeenkomst met als thema: Leiderschap in uitvoer zorgevaluatie. De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders ronde ZE&GG 2019, ZE&GG inclusieversneller, projectleiders Leading the Change (LtC) en betrokken vertegenwoordigers wetenschappelijke verenigingen. Wat kunnen projectleiders en wetenschappelijke verenigingen doen om inclusie te bevorderen?

Aanmelden

Projectleiders uit LtC en ZE&GG worden in deze bijeenkomst samengebracht, omdat de uitvoer en ondersteuning binnen beide programma’s vergelijkbaar zijn en synergie tussen beide programma’s van belang is. Ook de betrokken wetenschappelijke verenigingen hebben een rol in het tot een succes maken van de evaluatieonderzoeken, en zijn daarom meer dan welkom. Voor de overige genodigden biedt deze bijeenkomst een inkijkje in de praktische uitdagingen en oplossingen die komen kijken bij uitvoer van evaluatieonderzoek.

De bijeenkomst wordt geleid door LtC voorzitter Hanna Willems en Jelle Ruurda, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten, portefeuille innovatie, wetenschap en zorgevaluatie.

Programma

Tijd Activiteit
16.00-16.15 Opening - Hanna Willems / Jelle Ruurda
16.15-16.30 Succesverhaal PROSECCO studie - Marlies Bongers
Praktijkvoorbeeld van hoe nauwe betrokkenheid van de WV kan bijdragen aan het vlottrekken van een moeilijk includerende zorgevaluatie.
16.30-17.30 Drie counselingworkshops - Marinda van ‘t Hoff, Ramon Gorter, Marlies Bongers, Hanna Willems
Hoe kan je succesvol includeren? Aan de hand van de DART studie en met behulp van een actrice laten wij drie scenario’s zien.
17.30-17.35 Pauze
17.35-18.15 Wat kan een wetenschappelijke vereniging doen om een zorgevaluatie succesvol te laten includeren? In break-out sessies gaan we hierover in gesprek.
18.15-18.30 Afsluiting - Hanna Willems / Jelle Ruurda

ZE&GG

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken partijen in de medisch-specialistische zorg. Hierin zijn patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid vertegenwoordigd. Samen hebben deze partijen hun afspraken vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA-MSZ).