03 dec 2015

Leergang Ziekenhuisfinanciën (Training)

’t Hart (VvAA hoofdkantoor), Utrecht

De Leergang Ziekenhuisfinanciën geeft inzicht in de bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de medische staf en inzicht in de meest actuele ontwikkelingen.

  • Hoe wordt het ziekenhuis gefinancierd en wat is daarvan op dit moment aan verandering onderhevig?
  • Hoe zorgt de Raad van Bestuur, dat het ziekenhuis financieel ‘in control’ is en hoe kunnen wij dat controleren?
  • Hoeveel ruimte is er eigenlijk nog voor een RVE om zelf te ondernemen en hoe pak je dat dan aan?
  • Wat komt er allemaal bij kijken als je een eigen kliniek wil opzetten, al dan niet samen met het ziekenhuis?

De cursus is interactief van karakter en sterk praktijkgericht. De actualiteit in de wet- en regelgeving komt zeer uitvoerig aan bod, mede aan de hand van praktische casussen, die ook door de deelnemers zelf kunnen worden ingebracht. De cursus is geschikt voor elke medisch specialist, maar in het bijzonder voor bestuursleden van (staf)maatschappen, afdelingshoofden of voorzitters van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden.

Er is ook een korte cursus inleiding in de ziekenhuisfinanciën beschikbaar. Voor meer informatie zie de Academie-website.

Duur: 6 x 2 dagdelen

Prijs: Leden Federatie/LAD (of NVZA) én VvAA: € 3395,- Niet-leden: € 3695,-

Meer informatie en aanmelden