10 jan 2019

Klinisch leiderschap

MIDDEN VAN HET LAND

Klinisch leiderschap betreft de leidende rol van de medisch specialist in het optimaliseren van de kwaliteit van de patiëntenzorg, zowel in medische termen als in termen van klanttevredenheid, waarbij tegelijkertijd gestreefd wordt naar doelmatigheid en soberheid. Inhoud en context van klinisch leiderschap zijn helder beschreven in het visiedocument ‘De Medisch Specialist 2015’ van de Federatie Medisch Specialisten en wetenschappelijke verenigingen samen. De leidende rol van de medisch specialist is cruciaal om te komen tot duurzame verbeteringen in het zorgproces. De thema’s die zijn beschreven in het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ sluiten hierbij aan.

Het programma Klinisch leiderschap beoogt medisch specialisten en overige leden van medische staven meer grip te geven op de mogelijkheden om hun klinische praktijk om te vormen tot een excellente praktijk. In de vijf modules komen de volgende onderwerpen aan de orde: leiderschap in de zorg, kwaliteitsverbetering, procesverbetering, zinnige zorg en persoonlijke effectiviteit.

Het onderwijs omvat een reeks van interactieve colleges, bespreking van eigen casuïstiek, analyse van goede voorbeelden, bespreking van de eigen leiderschapsrol aan de hand van een 360° graden ontwikkelassessment (geen toelatingstoets) en tussentijds zelf oefenen. Dit zal ondersteund worden door een interactief, digitaal kennisplatform.

Prijs:
Leden FMS én VvAA € 4.950,-
Niet-leden € 5.250,-

Duur:
5 modules van 4 dagdelen elk, van donderdagmiddag tot en met vrijdagmiddag, met overnachting

Meer informatie vindt u op de website van de Academie voor Medisch Specialisten