10 jan 2019

Klinisch leiderschap

Villa Heidebad, Epe

Heeft u de ambitie om werk te maken van permanente verbetering van het zorgproces? Wilt u meer grip krijgen op de processen waardoor uw dagelijkse klinische praktijk wordt gestuurd?

De leidende rol van de medisch specialist is cruciaal om te komen tot duurzame verbeteringen in het zorgproces. In het nieuwe programma ‘Klinisch leiderschap’ krijgt u inzicht in de verbetermogelijkheden van deze processen en worden tools aangereikt om een visie hierop te kunnen ontwikkelen. Ook wordt gewerkt aan uw persoonlijke leiderschap.

In de vijf modules komen de volgende onderwerpen aan de orde: leiderschap in de zorg, kwaliteitsverbetering, procesverbetering, zinnige zorg en persoonlijke effectiviteit.

Prijs:
Leden FMS én VvAA € 4.950,-
Niet-leden € 5.250,-

Duur:
5 modules van 4 dagdelen elk, van maandagmiddag tot en met dinsdagmiddag, met overnachting

Meer informatie vindt u op de website van de Academie voor Medisch Specialisten