12 okt 2017

Invitational 'Van medisch beroep naar netwerkzorg'

CONGRESCENSTRUM NBC, NIEUWEGEIN


In verschillende visies op zorg van de afgelopen jaren wordt de zorg van de toekomst verleend in patiëntgericht werkende zorgteams of netwerken. Maar hoe komen we van deze visie naar praktijk binnen het zorgdomein? Hoe verhouden de huidige medische beroepen zich tot de ontwikkeling richting netwerkgeneeskunde? In de invitational ‘van medisch beroep naar netwerk’ horen wij graag uw visie als betrokkenen bij beroepen en opleidingen in de zorg.

Deze invitational wordt op donderdag 12 oktober a.s. georganiseerd door het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Federatie Medisch Specialisten en u bent van harte uitgenodigd.

Programma
Het programma ziet er onder leiding van Marianne ten Kate-Booij (voorzitter Raad Opleiding FMS) en Fedde Scheele (hoogleraar, voorzitter CGS) als volgt uit:
• Inleiding door Peter van Lieshout (hoogleraar Theorie van de zorg) over de toekomst van beroepen en functies en het werk organiseren in netwerken.
• Marcel van der Linde (cardioloog Nij Smellinge) over de push-factor van technologische vernieuwing in netwerksamenwerking in de zorg
• Martin Schalij (hoogleraar, cardioloog LUMC) over de balans tussen specialisering en generalistische zorg en inzetbaarheid van zorgprofessionals in de acute zorg
• Paneldiscussie
• Afsluitende reflectie op dit thema door Pauline Meurs (hoogleraar, voorzitter RVS)

Locatie en tijd
De invitational vindt plaats in het NBC te Nieuwegein, van 18.00-21.00 uur. Voor eten wordt gezorgd.

Aanmelden
U kunt de invitational bijwonen op uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u toch graag aanwezig zijn? Neem dan contact op met de Federatie Medisch Specialisten: opleiding@demedischspecialist.nl.
De leden van de Raden Opleiding, Kwaliteit, Beroepsbelangen en Wetenschap & Innovatie zijn uitgenodigd.