06 okt 2016

Invitational Conference: Een gezond opleidingsklimaat

SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT

Op donderdag 6 oktober 2016 organiseert de Federatie Medisch Specialisten de invitational conference ‘Een gezond opleidingsklimaat’. Deze invitational wordt mede mogelijk gemaakt door het samenwerkingsproject Specialistenopleiding Op Maat.

De individualisering van de medisch-specialistische vervolgopleidingen heeft grote gevolgen voor aios, opleiders en andere betrokkenen. Daarbij komen de belangen lang niet altijd overeen. De individualisering slaagt alleen als deze verschillende belangen openlijk besproken kunnen worden. De Centrale Opleidingscommissie (COC) heeft hierbinnen een bijzondere verantwoordelijkheid. Tijdens deze invitational gaan we in op de vraag hoe die verantwoordelijkheid in de praktijk ingevuld kan worden. Hoe geef je de bemiddelingsrol bij belangentegenstellingen vorm? Hoe maak je goede afspraken over het mandaat van de COC en de doorzettingsmacht van de Raad van Bestuur? En hoe breng je deze afspraken vervolgens in de praktijk?

Wanneer & waar?
Donderdag 6 oktober 2016, 15.15 – 20.30 uur
Spoorwegmuseum, Utrecht

Let op: Vanwege groot onderhoud aan de Maliesingel is het Spoorwegmuseum momenteel minder goed bereikbaar. Klik hier voor meer informatie en een aangepaste routebeschrijving.

Voor wie?
Voor de invitational worden (plaatsvervangend) voorzitters van COC’s, bestuurders van opleidingsinstellingen, decanen en bestuurders van aiosverenigingen uitgenodigd. Ook bestuurders van MSB’s zijn welkom.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch graag komen, stuur dan een mail naar RIO@specialistenopleidingopmaat.nl

Kosten
Deelname aan het congres is gratis.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend voor 4 punten door het Accreditatiebureau Algemene Nascholing (ABAN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF).