20 apr 2017

Inspiratiesessie Medisch Leiderschap

SPAARNE GASTHUIS, HAARLEM

Op 20 april wordt van 18.00 tot 20.30 uur een inspiratiesessie over Medisch Leiderschap gehouden aan aios en opleiders in het Spaarne Gasthuis. Marijke Eurelings (neuroloog en voorzitter COC) en Salmaan Sana (trainer/coach Better Future) verzorgen deze inspiratiesessie. Er zal o.a. in worden gegaan op het rapport Medisch Leiderschap, opgesteld door een werkgroep van de Federatie Medisch Specialisten. In dit rapport worden de basiscompetenties van medisch leiderschap uiteen gezet die elke aios zou moeten beheersen. Het is echter ook van belang dat er aansluiting gezocht wordt met opleiders. Op dit moment zien we dat opleiders vaak onvoldoende zicht hebben op de verschillende onderwerpen die binnen het thema medisch leiderschap vallen. Dat maakt het voor de opleidingsgroep lastig om hier goed op in te spelen. Daarom wordt deze inspiratiesessie georganiseerd, een verkorte versie van een meerdaagse cursus medisch leiderschap voor opleiders (nog in ontwikkeling).

Doelgroep:

Alleen aios en opleiders werkzaam in het Spaarne Gasthuis zijn welkom tijdens deze inspiratiebijeenkomst.

Programma:

Tijdens deze sessie zullen deenemers het volgende leren:

  • Wat medisch/persoonlijk leiderschap (voor hen) betekent;
  • Wat de belangrijkste onderwerpen zijn die onder medisch leiderschap vallen;
  • Hoe je je als medisch leider kunt onderscheiden;
  • Wat de uitdagingen en mogelijkheden zijn voor een opleider in de begeleiding van aios op het thema medisch leiderschap;
  • Hoe dit direct in de praktijk te brengen.

Accreditatie

Voor deze bijeenkomst is accreditatie verleend:

  • NVZA: 3 punten
  • NVKF: 2 punten
  • ABAN: 2 punten

Meer informatie

Wil je in jouw ziekenhuis ook een inspriatiesessie Medisch Leiderschap? Neem dan contact op met Janwillem van den Berg via j.vandenberg@demedischspecialist.nl.