20 apr 2017

Gezamenlijke Themaraad: Innovatie

DOMUS MEDICA

Heeft u zich al aangemeld voor de gezamenlijke themaraad op 20 april? Een bijeenkomst die u zeker niet mag missen. Die avond gaan we met elkaar in discussie over een onderwerp dat alle medisch specialisten raakt en waar u ongetwijfeld over wilt meepraten: Innovatie. Leden van de Raad Kwaliteit, Beroepsbelangen, Opleiding en Wetenschap & Innovatie maar ook andere medisch specialisten uit wetenschappelijke verenigingen die betrokken zijn bij (of geïnteresseerd zijn in) innovatie, zijn allen van harte welkom om deze themaraad bij te wonen. Innovatie ter verbetering van de zorg is een thema waar alle medisch specialisten de komende tijd mee aan de slag gaan, in het kader van de Visie Medisch Specialist 2025 die tijdens het Federatiecongres is gepresenteerd:

“In 2025 zijn medisch specialisten samen met patiënten meer betrokken bij het bedenken, ontwikkelen en beoordelen van innovaties binnen de zorg. Ziekenhuisorganisaties zijn gericht op het helpen doorontwikkelen en implementeren van deze innovaties. In 2025 kunnen patiënten door ‘big data analysis’ gecombineerd met ‘wearables’ en thuisdiagnostiek sneller een beeld krijgen van hun medische situatie. Zelfmanagement van patiënten met chronische ziekten met online ondersteuning komt veel voor.”

Een visie op de beste medisch-specialistische zorg vraagt natuurlijk om een volgende stap: een concrete uitwerking naar de praktijk. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag en daar hebben we u bij nodig. Op 20 maart nemen inspirerende sprekers u allereerst mee in hun visie op Innovatie. Daarna gaan wij graag met u in discussie over de vraag hoe wij als beroepsgroep invulling kunnen geven aan onze ambities op het gebied van innovatie. Uw input gebruiken wij om de Visie 2025 te vertalen naar de praktijk en verder in te vullen. Daarom hopen wij op een volle zaal! Attendeer vooral ook uw collega medisch specialisten op deze bijeenkomst.

Programma

19:00  19:30 Buffet
19.30    20.00

 Prof. dr. N.H. Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde e-health LUMC “De noodzaak van onderzoek naar toepassingen van e-health”

20.00  20.30 Dr. ir. D.A.J. Dohmen, CEO Focus Cura en lid Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving “De toepassing van innovaties in de praktijk”
20.30  21.00 A. Kuiper, aios psychiatrie en lid Commissie MS 2025 “Voorop in vernieuwing”
21.00  21.15 Discussie en afsluiting

Locatie:

De themaraad vindt plaats in de Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te Utrecht.