Parellelsessie ronde 3

| 18.30 - 19.15 uur |
Diverse sprekers leveren in de vorm van parallelsessies een bijdrage aan het congres. In het programma zijn drie rondes met parallelsessies opgenomen. Per ronde kunt u steeds uit 6 sessies kiezen. U hoeft zich niet vooraf in te schrijven voor specifieke sessies: u kiest ter plekke welke sessie u bijwoont. Om ervoor te zorgen dat u niets hoeft te missen, worden diverse sessies in meerdere rondes aangeboden.

1

De medisch specialist in het politieke speelveld: speelbal of invloedrijke partner?

Frank de Grave, politicus, voormalig algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten, senator 
(zaal Limousin 1)

Het congres is de dag voor de verkiezingen, wat kunnen we straks verwachten voor de medisch-specialistische zorg? Frank de Grave blikt terug op de afgelopen periode waarin de zorgkosten daalden dankzij de zorgakkoorden. En blikt vooruit: Hoe kan de medisch specialist zijn stem het beste laten horen in Den Haag? En hoe kunnen we tegelijkertijd onze positie als medisch specialist behouden in belang van de beste zorg voor de patiënt?

2

Patiëntveiligheid

Jaap Hamming, chirurg en opleider LUMC 
(zaal Limousin 3)

Patiëntveiligheid is een belangrijk thema in de complexiteit van de zorg. In de opleiding tot medisch specialist leert de aios vanuit een modern perspectief patiëntveilig te werken. De moderne focus ligt op leren begrijpen waarom dingen niet goed gaan, in de wetenschap dat het meestal wèl goed gaat. Daarbij moeten gewerkt worden aan de ontwikkeling van een ‘Just Culture’. Besproken wordt hoe Just Culture werkt in de dagelijkse praktijk en hoe we daar naar toe bewegen in de komende jaren.

3

“Een zieke dokter doet het beter”

Harma Stenveld, dermatoloog en longpatiënt  
(zaal Dexter 15 – 18)

In Nederland doen we ons best om patiënten goed voor te lichten, we adviseren ze lijstjes te maken om mee te nemen in de spreekkamer om zo niets te vergeten. We doen er van alles aan om de patiënt een betere partij te maken in de communicatie tussen hem/haar en de dokter. Maar het werkt nog niet voldoende. Er wordt nog te weinig vanuit de patiënt gedacht. Waarom gaat het nog zo vaak mis in de communicatie tussen arts en patiënt? Volgens Harma Stenveld komt dit omdat gelijkwaardigheid nog geen standaard is. Een beetje meer openbare kwetsbaarheid van de dokter zou de relatie wel eens veel goed kunnen doen. En zal ze tijdens deze sessie vertellen, zelf een keer goed ziek worden ook…

4

Bridge the g@pp

Alexej Kuiper, aios psychiatrie LUMC en Arkin, MSc Business Administration, commissielid Medisch Specialist 2025, verzorgt deze sessie samen met Elsbeth Helfrich, ziekenhuisapotheker     
(zaal Dexter 25 – 28)

45 minuten vliegen voorbij. Zeker als we in vogelvlucht het thema ‘Voorop in Vernieuwing’ exploreren van ‘Medisch Specialist 2025’. Een reis met ideeën hoe meer kundig te worden in het vernieuwen van onze gezondheidszorg. Landelijk en in uw eigen ziekenhuis. Aan welke knoppen gaat u draaien om optimaal gebruik te kunnen maken van nieuwe technologieën?

5

Wat betekent de unieke patient en de moderne specialist voor u in uw spreekkamer?

George Kienstra, neuroloog en stafvoorzitter Slingeland Ziekenhuis, commissielid Medisch Specialist 2025   
Heddeke Snoek, psychiater en commissielid Medisch Specialist 2025
Annette van Kuijk, kinderrevalidatiearts en commissielid Medisch Specialist 2025    

(zaal Dexter 11 – 14)
   
In 2025 werkt de medisch specialist met de patiënt in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan het bevorderen en behouden van kwaliteit van leven. Wat verandert er in de spreekkamer in het licht van samen beslissen, verschillen in gezondheidsvaardigheden en sterk toegenomen technologische mogelijkheden,  rekening houdend met de definitie van positieve gezondheid.  In deze workshop gaat u aan de hand van stellingen in gesprek met elkaar over wat dat voor u gaat betekenen in de dagelijks praktijk.

6

Preventie en gezondheidsbevordering in 2025: welke rol speelt de medisch specialist?

Jan van Wijngaarden, cardioloog Deventer Ziekenhuis  en commissielid Medisch Specialist 2025 geeft deze sessie samen met internist Francoise Klessens
(zaal Dexter 21 - 24)

Uiteraard is en blijft de belangrijkste taak voor de medisch specialist het behandelen van een aandoening of een ziekte, maar medisch specialisten kunnen ook vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan preventie en het bevorderen van gezondheid. Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds meer aandacht is voor preventie en gezondheidsbevordering. Medisch specialisten bespreken leefstijl en gezondheidsbevordering nog onvoldoende in de spreekkamer. Onze ambitie is dat medisch specialisten in 2025 meer concretere handvatten bieden aan hun patiënten op het gebied van preventie. Dit doen zij op basis van een toegenomen kennis over de relatie tussen leefstijl, gezondheid en ziekte, functioneren en over de effectiviteit van preventie-interventies. Maar hoe gaan we dit bereiken? En wat is precies de rol van de medisch specialist?